Skall man tänka på något särskilt när man ömsesidigt annullerar ett hyreskontrakt?

2018-01-03 i Hyresavtal
FRÅGA
Skall man tänka på något särskilt när man ömsesidigt annullerar ett hyreskontrakt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar vad man ska tänka på om man ömsesidigt annullerar ett hyreskontrakt. Jag tolkar frågan som att både uthyraren och hyresgästen ändrat sig och vill säga upp avtalet innan inflyttning skulle ha skett. Det framgår inte av din fråga vad för typ av bostad som i så fall skulle ha hyrts ut, inte heller vem den tilltänkta hyresgästen är, eller om det är första- eller andrahandsuthyrning.

Att man annulerar ett hyreskontrakt innebär med andra ord att man säger upp hyreskontraktet innan inflyttning har skett. Frågor om uthyrning regleras i 12 kapitlet Jordabalken (JB), här. Enligt 12:5 JB (här) har hyresgästen alltid en rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen. Sannolikt blir det en uppsägningstid på tre månader även om parterna är överens.

Jag skulle rekommendera att annulleringen/uppsägningen sker skriftligt, att båda parter är införstådda med innehållet samt att båda parter undertecknar, så att det inte blir missförstånd.

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1659)
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?
2021-12-28 Avvikande boarea i hyresavtal

Alla besvarade frågor (98546)