Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Vi har egna bankkonton/sparkonton som vi själva disponerar, samt att vi har gemensamt sparkonto och utgiftskonto som båda disponerar, Vi är gifta sedan 16 år. Vid eventuell bortgång av någon av parterna skall den överlevandes konton räknas in i dödsbot, för att sedan skiftas bland arvingarna, Vi har både särkullbarn och en egen son.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka konton som kommer att räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång av en make. Som efterlevande make kan man bestämma att bodelning inte ska ske då den andra maken avlidit, enligt 12:2 ÄB. Det betyder att varje make behåller sin andel av giftorättsgodset, utan att någon bodelning görs. Annars kommer en bodelning att ske enligt 23:1 ÄB.

Om man åberopar 12:2 ÄB innebär detta att ingen bodelning kommer att ske, vilket i sin tur innebär att den bortgångnes bröstarvingar endast kommer att ärva dennes egendom. Det betyder att dessa bröstarvingar inte kommer att kunna ärva egendom från den överlevande. Vad gäller de gemensamma konton kommer det att delas på två. Om du inte åberopar 12:2 ÄB kommer en bodelning att ske, där man värderar er giftorättsgods och delar det på två.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip StockerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning