Skäligen misstänkt och häktad?

FRÅGA
Kan man hålla en person som är skäligen misstänkt för brott häktad i flera månader? Måste personen inte vara på sannolika skäl misstänkt för att kunna hållas häktad?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att endast en person som är på sannolika skäl misstänkt för brott, som kan ge minst 1 års fängelse, ska kunna häktas om det finns risk för att personen:

1. undandrar sig lagföring eller straff, eller

2. försvårar utredningen genom exempelvis undanröjer bevis, eller

3. fortsätter sin brottsliga verksamhet

Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till böter, får häktning inte ske (24 kap. 1 § rättegångsbalk).

Det finns dock ett undantag från ovanstående regel om häktning, och det är utredningshäktning. Det innebär att den som är skäligen misstänkt för brott får häktas enligt ovanstående regler ifall det är av synnerlig vikt att personen hålls i förvar i avvaktan på ytterligare utredning om brottet (24 kap. 3 § RB). Enligt 24 kap. 19 § RB får dock inte utredningshäktning vara i längre än en vecka. Efter en vecka måste åklagaren framlägga bevis som leder till att misstankegraden höjs till sannolika skäl, annars ska personen släppas från häktet. Därför stämmer det du säger att en person måste vara på sannolika skäl misstänkt för brott för att vara häktad i flera månader.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (170)
2020-01-26 Vad innebär "på bar gärning eller flyende fot" avseende envarsgripande
2020-01-21 Felaktigt envarsgripande
2019-12-22 Kan en polis gripa en annan polis?
2019-11-29 Häktning efter fällande dom. Vad gäller?

Alla besvarade frågor (76591)