Skälig tid för reklamation av vara

2019-11-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Inom köprätten talar man om "skälig tid" vad gäller reklamationer. Vad som går att utläsa är att reklamation inom 2 månader alltid anses vara inom skälig tid, och att man har rätt till reklamation i 2/3 år beroende på vilka köpet har gjorts mellan. Jag undrar vilka omständigheter och faktorer som kan påverka och vara avgörande för om reklamationen har gjorts inom "skälig tid" mellan 2-månadersfristen och maxgränsen på 2/3 år. Går dina svar att finna i exempelvis lag eller rättsfall, så nämn det gärna. Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den reklamationsfrist du hänvisar till gäller för fel i vara i fråga om ett konsumentköp. I mitt svar kommer jag därför att utgå ifrån vad som gäller vid konsumentköp, alltså då en konsument köper en vara av en näringsidkare.

Reklamationsfristen framgår av 23 § Konsumenköplagen. Enligt bestämmelsen ska en konsument åberopa att varan är felaktig inom skälig tid från det att han eller hon märkt, eller borde ha märkt felet.

Vad som är "skälig tid" varierar från fall till fall. Enligt förarbetena till Konsumentköplagen är det främst två omständigheter som ska spela särskild roll vid bedömningen av vad som utgör en skälig tid för reklamation. Eftersom en konsument inte har en lagstadgad undersökningsplikt kan det inte krävas att köparen direkt gör en grundlig undersökning. Det finns ändå en förutsättning i att köparen snart efter köpet gör en översiktlig undersökning av varan är ändå påkallad. Den andra omständigheten som särskilt ska vägas in i bedömningen, är om det föreligger något tillfälligt förhinder som lett till att en reklamation inte gjorts tidigare. Det kan vara fråga om sjukdom eller annat liknande förhinder. Även då konsumenten väntat med att reklamera för att kunna rådgöra med en kunnig person tex. jurist för att överväga sina möjligheter, skulle kunna vara en sådan omständighet.

Möjligheten att reklamera bortfaller tre år från det att köpet gjorts. Det finns dock undantagsfall då en konsument kan få rätt att reklamera även efter det att tre år förflutit från att varan införskaffats. Enligt 24 § Konsumentköplagen kan en längre frist vara aktuell ifall näringsidkaren handlat grovt vårdslöst, i strid mot tro och heder (exempelvis om säljaren med flit sålt en trasig vara) eller om felet är sådant som avses i 18 § Konsumentköplagen.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1028)
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?
2020-06-30 Återbetalning av handpenning på bilköp.
2020-06-30 full återbetalning för inställt evenmang pga corona

Alla besvarade frågor (81720)