Skälig tid för omleverans

Hej! Jag köpte en kontinentalsäng från ett möbelföretag i okt 2013. I Juli 2014 reklamerade jag den då sängen blivit som en "hängmatta". Efter inskick av bilder och mycket påtryckningar så får jag 22 aug ett mail där det står att det är fel på mitten kärnan är beställd den ska komma om 4-5 veckor. Efter 4,5 vecka (på måndagen) hör jag av mig igen till företaget och undrar när madrassen kommer. Får jag besked att den ska komma innan den här veckan är slut (senast på fredagen). Fredag kommer och ingen madrass. Jag ringer igen och får då besked att madrassen ska komma ännu 1-2 veckor senare. Vad innebär skälig tid? När företaget först säger 4-5 v sen när jag ringer (för andra gången) får jag information 6-7 v. Är det ok eller vad kan jag som konsument kräva?

Med vänlig hälsning Jane

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga. Du har rätt att kräva att säljaren lagar din säng eller levererar en ny inom skälig tid (Konsumentköplag (1990:932) (KKL) 26 §). Om ditt anspråk blev preciserat först efter det att du reklamerade sängen, exempelvis när möbelföretaget fick dina bilder, räknas tidsfristen från denna tidpunkt.

Vad som utgör ”skälig tid” beror dels på ditt behov av sängen, dels på säljarens möjlighet att leverera en ny säng eller laga din säng. I ditt fall är du i stort behov av sängen, särskilt eftersom du inte har fått någon ersättningsvara under den tid sängen har varit reklamerad. Säljaren ska ta sig an avhjälpandet av sängen omgående. Man får sedan man räkna med en tidsåtgång för avhjälpandet som är normal på marknaden för varan i fråga (Prop. 1989/90:89 s 120-122). Att vänta 6-7 veckor på att få sin säng lagad är troligtvis längre tid än vad som är normalt. Möbelföretaget informerade dig dock den 22a augusti om att det skulle dröja 4-5 veckor innan de skulle leverera sängen. Genom att du tog del av detta meddelandet utan att protestera anses du ha godtagit den planerade tidsfristen. Du kan därför inte i efterhand göra gällande att dessa 4-5 veckor har varit oskäliga.

Om möbelföretaget dröjer ytterligare med att leverera sängen har de däremot inte levererat sängen inom ”skälig tid”. Det ger dig rätt att häva köpet (KKL 29 §). Hävningsrätten förutsätter att felet har varit av väsentlig betydelse. Att du inte har fått sängen lagad eller en ny säng tyder på att felet är av väsentlig betydelse (Prop 1989/90:89 s 128). Utöver hävningsrätten har du rätt till skadestånd (KKL 30–31 §§). Om du häver köpet och köper en annan säng täcker skadeståndet prisskillnaden mellan de båda köpen, så länge det nya köpet har gjorts med tillräcklig omsorg (KKL 33 §).


Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo