Skälig ersättning till vittne i förenklat tvistemål

FRÅGA
I en huvudförhandling i ett förenklat tvistemål rörande 700kr ska motparten kalla vittnen som bevisning via telefon. Har förstått att ersättningen till vittnet ska vara skäligt i förhållandet till sakens värde (700kr), och ingen reseersättning kommer krävas då vittnet ska höras över telefon. Hur mycket är rimligt att motparten kan kräva för ersättning för sitt vittne om jag förlorar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler angående ersättning till vittnen återfinns i 36 kap. 24-25 § rättegångsbalken.

Vittnen har vid en rättegång rätt till ersättning (36 kap. 24 § rättegångsbalken). Eftersom motpartens vittne inte ska inställa sig är det riktigt att det inte blir aktuellt med ersättning för resekostnader. Däremot är det möjligt att denne förlorar arbetsinkomst. Sådan förlorad inkomst ska vittnet ersättas för. Huvudregeln är att den part som kallar ett vittne ska ersätta vittnet (36 kap. 24 § rättegångsbalken). Alternativt kan ersättning utgå till vittnet av allmänna medel, om kallande parts ekonomiska förhållanden medför det.

Detta utgör dock inte den slutliga fördelningen av ersättningen. Huvudregeln om fördelning är att tappande part (den som förlorar målet) ska ersätta motpartens kostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). I förenklade tvistemål ska vittnesersättning ingå i dessa kostnader (18 kap. 8a § rättegångsbalken).

Det är dock endast fråga om att ersätta skäliga kostnader, varför ersättning endast utges med just de kostnader vittnet har för vittnesmålet. Utgår ersättning av allmänna medel, utgår det som mest med 700 SEK (5 § förordning om ersättning av allmänna medel).

I detta fall har jag ingen uppfattning om vittnets uteblivna ersättning, varför jag inte kan uttala mig mer precist om vad denne ska erhålla i ersättning.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (244)
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?

Alla besvarade frågor (95697)