Skäl till att bryta besittningsskydd vid uthyrning av bostad

2017-12-12 i Hyresavtal
FRÅGA
Vi har hyrt ut vår villa privat på obestämd tid och Dom har bott där i fem år och har tre månaders uppsägning enligt kontrakt. Nu måste vi flytta tillbaka för en längre tid för den sommarstugan vi ärvt och bor i måste totalrenoveras och blir omöjlig att bo i. Vad gäller? Tänker på besittningsrätten . Står inget om det i kontraktet vi har skrivit.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad reglerar normalt denna situation. Dock gäller lagen endast avtal som har ingåtts den 1 februari 2013 eller senare. Är detta fallet så saknas besittningsskydd för hyresgästen, enligt 3 §. Eftersom ert avtal förmodligen inleddes innan 1 februari 2013 regleras situationen av 12 kapitlet i jordabalken, också kallat hyreslagen.

Besittningsskyddet gäller inte om någon av förutsättningarna i JB 12 kap 45 § är uppfyllda. Vid en tolkning av er situation hade hyresnämnden behövt godkänna ett avtal om avstående av besittningsskyddet för att ni skulle vara säkra på att hyresgästen inte kunde få besittningsskydd när hyresförhållandet passerat över två-årsgränsen.

Ingen av förutsättningarna i 45 § är alltså uppfyllda. Det innebär att hyresgästen har besittningsskydd till er bostad.

En bostadshyresgäst som har besittningsskydd har i regel rätt att få sitt hyresavtal förlängt när hyresvärden säger upp avtalet och begär att hyresgästen ska flytta. Är hyresvärden och hyresgästen inte ense om att avtalet ska upphöra, avgör hyresnämnden tvisten.

Hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten under den tid som nämnden prövar ärendet. I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen kan få uppskov med avflyttningen.

Enligt reglerna i jordabalken 12 kap. 46 § har hyresvärden vissa fall rätt till att avsluta hyresavtalet trots vad som har angetts här ovan.

I enlighet med 12 kap 46 § 5 punkten, anges att om bostaden inte vidare ska användas som bostad och det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör så kan besittningsskyddet brytas.

Enligt lagkommentaren gäller detta framför allt när hyresvärden har ett befogat intresse av att själv förfoga över huset, t.ex. för att bosätta sig i det eller att sälja det. I sådana fall är utgångspunkten att hyresförhållandet skall upplösas, i vart fall på sikt. Hyresgästen skall emellertid i regel ges skäligt rådrum för att vid behov skaffa en annan bostad.

Hoppas du har fått klarhet av detta. Om du vill ha hjälp med att ta dig vidare i processen eller har eventuella följdfrågor kan du kontakta mig på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper Lublin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1648)
2021-12-08 Problem vid hyra av lokal på bestämd tid
2021-12-07 När är min uppsägning av lägenhet via e-post gällande?
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt

Alla besvarade frågor (97720)