Skäl för uppsägning av hyresgäst i egen bostad

2019-08-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, jag har haft en hyresgäst i min privata villa sedan 2007, vilka skäl kan jag åberopa för att lagligt kunna säga upp hyresgästen? Min son ska hyra den, min bästa vän behöver bostad, eller behövs inget skäl?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst kan konstateras att hyreslagen, d.v.s. 12 kap. jordabalken (JB), är tvingande till förmån för hyresgästen (12 kap. 1 § 5 st. JB). Det innebär att reglerna i 12 kap. JB inte går att avtala bort till nackdel för hyresgästen.

Under förutsättning att avtalet avser en bostadslägenhet (d.v.s. att lägenheten som upplåts helt eller till en inte oväsentlig del används som bostad och alltså inte som lokal), avtalet gäller på obestämd tid och längre uppsägningstid inte har avtalats kan hyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § p. 2 JB). Din uppsägning av hyresgästen ska vara skriftlig (12 kap. 8 § 1st JB), och hyresgästen ska delges, d.v.s. underrättas om, uppsägningen (12 kap. 8 § 3 st. JB). Om hyresgästen saknar rätt till förlängning, d.v.s. s.k. besittningsskydd enligt 12 kap. 45 § 1 st. p. 1 – 3 JB , behöver hyresvärden i uppsägningen inte ange orsaken till att avtalet ska upphöra (12 kap. 8 § 2 st. JB).

Enligt 12 kap. 45 § 1 st. p. 3 JB saknar hyresgästen besittningsskydd om lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad. Undantaget från besittningsskydd gäller oavsett vem som hyr ut del av sin egen bostad, din inneboende saknar alltså besittningsskydd och du behöver inte ange skäl för uppsägning.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
48Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-28 18:59
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1211)
2019-09-21 Hur får min sambo möjlighet att överta min hyresrätt vid min bortgång?
2019-09-16 Kan jag säga upp min del av hyresavtalet utan den andre hyresgästens medgivande?
2019-09-15 Vad gäller om hyresvärden försöker säga upp hyresavtal utan relevant anledning?
2019-09-14 Vad gäller avseende uppsägning av andrahandskontrakt?

Alla besvarade frågor (72978)