Skäl för uppsägning av hyresavtal

2016-11-03 i Hyresavtal
FRÅGA
HejJag undrar om det är felaktigt att vräka en hyresgäst pga dennes intressen, så som dans, yoga meditation osv? Att hyresgästen dansar utomhus (utan att väsnas)
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om hyresavtal gällande bostäder finns i 12 kap. Jordabalken (ofta refererat till som hyreslagen eller liknande). Det brukar ofta sägas att det är svårt att bila v med hyresgäster, därför att de har att starkt besittningsskydd. Främst kommer det till uttryck i 46 § där det sägs att om hyresavtalet sägs upp av hyresvärden så har hyresgästen rätt till förlängning, såvida inte någon av de uppräknade punkterna är tillämpliga. Hyresvärden kan alltså inte godtyckligt säga upp ett hyresavtal utan måste hitta något stöd i lagen för att uppsägning ska få ske. Den enda punkt som möjligen skulle kunna vara aktuell för ditt fall är 10, men såvida inte grannar har störts av hyresgästens dansande lär den inte heller vara aktuell.

I 42 §finns vidare fler punkter som listar då hyresrätten är förverkad, även detta bryter besittningsskyddet och medför att hyresvärden får säga upp hyresavtalet i förtid. Som du kan se handlar dessa punkter främst om vanvård av lägenheten, dröjsmål med betalning av hyran och liknande. Av det du beskriver lär inte heller någon av dessa punkter gälla för ditt fall. Slutsatsen blir att hyresvärdens besittningsrätt inte har brutits och uppsägning får alltså inte ske.

Om hyresvärden och hyresgästen är oense om huruvida avtalet ska förlängas eller inte så ska tvisten hänskjutas av hyresvärden till hyresnämnden, se 49 §.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1489)
2021-01-23 Solidariskt betalningsansvar när fler står på hyreskontraktet
2021-01-23 Säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?

Alla besvarade frågor (88385)