Skäl för återvinning av tredskodom

2016-03-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vilka skäl är giltiga för att kunna ansöka om återvinning av en tredskodom?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna ansöka om återvinning av tredskodom måste man göra detta skriftligen inom en månad från det att tredskodomen meddelades, 44 kap. 9 § rättegångsbalken (RB), se här. Ansökan om återvinning bör även innehålla allt vad från sökandens sida erfordras för förberedelsens slutförande. Utöver det ställs det inte upp några skäl som måste uppfyllas för att man kunna ansöka om återvinning av en tredskodom.

Du bör även vara medveten om att man endast kan ansöka om återvinning av tredskodom en gång i samma mål, 44 kap. 10 § RB.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?