Skador från överhängande träd

2016-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har en granne so har ett träd som hänger över till stora delar, stammen är ngr cm över tomtgräns. Nu är trädet nästan dött och stora tunga grenar har knäckts och ligger i trädkronan. Under trädet har vi ett uthus som kommer att skadas när grenar trillar ner. Grannen vill inte ta mer trädet. Vad gäller ang de skador som kommer att uppstå om inte grannen tar ner trädet?
SVAR

Hej och tack för er fråga!

Om grenar från grannens träd skadar ditt uthus är det som huvudregel din hemförsäkring som täcker skadan och således du som får betala självrisken. För att undvika denna kostnad måste du påvisa att din granne varit vållande genom att till exempel grannen borde ha förstått att det fanns risk att trädet var ruttet eller liknande vilket kunnat leda till skada. I sådant fall borde grannen ha tagit ner trädet och genom att inte ha gjort det varit vållande till skadan.

Om grannen inte anses vållande kan du skicka in en stämningsansökan till domstol. För de flesta är det dock bäst att försöka lösa problemet utanför domstol och på så sätt undvika att hamna i en rättsprocess mot sin granne. Det du enligt lagen har rätt att göra är att ta bort grenar och rötter som orsakar olägenhet och tränger över tomtgräsen, se 3:2 1 st. Jordabalken (här). Stammen som går över tomtgränsen får du dock inte ta bort och de grenar och rötter som tas bort ska avlägsnas på ett sätt att trädet inte dör av ingreppet då det kan leda till att du blir ersättningsskyldig.

Det är dock av vikt att du informerar din granne så att denne ges möjlighet att själv vidta åtgärder, något som jag förstått att du redan gjort. Grannen bör få skälig tid på sig att vidta åtgärder med de överhängande grenarna, man brukar tala om tre till sex månader innan det är fritt för dig att själv ta ner dem.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2011)
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?
2021-01-01 Är det olagligt för barn att leka på gatan?

Alla besvarade frågor (88198)