Skadestånd från kommun på grund av icke underhållen väg

Hej!

Jag har varit med om en cykelolycka där jag trillade rejält vid en inbromsning på grund av för mycket singel på marken. Jag hade hjälm på mig, men fick en skallfraktur och rejäla blåmärken på kroppen. Jag var på aktuen och blev inlagd för operation; totalt var jag på sjukhuset i tre dagar. Därefter var jag sjukskriven på 100 % i totalt 19 dagar och på 50 % i totalt 7 dagar.

Jag menar att kommunen borde bli skadeståndsansvarig för detta, eftersom olyckan berodde på deras brist på underhåll. Jag har skrivit en lång beskrivning av olyckan och de skador som jag ådrog mig samt hur händelsen har påverkat mig.

Nu undrar jag bara vad jag kan ställa för skadeståndsanspråk? Mina faktiska omkostnader låg på cirka 5 000 kronor (glasögon, hjälm, sjukvård), men vad kan jag yrka på för sveda & värk och förlorad arbetsinkomst? Jag har fått ett cirka fyra centimeter långt och tydligt ärr i pannan (från operationen) som kommer att bli permanent. Jag har även ett delvis synligt ärr i hårfästet.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först måste du ta reda på om kommunen är ansvarig för underhåll av aktuell plats. Det kan du undersöka genom att kontakta kommunen. Är kommunen huvudman för aktuell plats, har kommunen ansvar för underhåll av platsen (6 kap. 21 § plan- och bygglagen). Kommunen ska se till att platsen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt (6 kap 18 § PBL).

Det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning regleras i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL), vari stadgas att staten eller kommunen ska ersätta, bl.a., personskada som vållas genom fel eller försummelse.

Det finns flera förutsättningar som måste uppfyllas för att rätt till skadestånd från staten eller en kommun ska föreligga. Först måste de grundläggande kriterierna för ansvar ligga för handen. Dels ska skada ha uppstått, dels ska skada kunna tillskrivas viss kommun och "fel eller försummelse", vilket är ett annat uttryck för culpa, måste bevisas. Därtill måste orsakssambandet mellan den försumliga åtgärden och skadan bevisas.

Mitt råd är att du vänder dig till kommunen för att få reda på dels om kommunen är ansvarig för aktuell plats, dels vilket försäkringsbolag kommunen har. Vidare ska du vända dig till kommunens försäkringsbolag för att begära ersättning för de kostnader du har haft till följd av olyckan. Du bör även bifoga de läkarintyg och kvitton som kommunen/ försäkringsbolaget efterfrågar.

Enligt 5 kap. 1 § SkL ges skadestånd för personskada för:
1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,
2. inkomstförlust,
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000