Skadeståndstalan vid dödad hund

FRÅGA
Hej! Vår hund blev påkörd o dödad av en brandbil vid brevlådan 1 meter från tomtgräns. Har vi rätt till skadestånd? Hunden var lös på tomten o smet ut genom busken/häcken irriterad på höga sirener.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att din hund blivit påkörd och avlidit till följd av skadorna varpå du nu undrar om föraren av bilen kan hållas ansvarig för det inträffade.

Hundar att ses som lös egendom i rättslig mening

Inledningsvis är det viktigt att framföra att djur betraktas som en sak/ett objekt enligt svensk rätt. Detta innebär att du lidit en sakskada på grund av det som inträffat (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det finns en möjlighet för dig att kräva skadestånd med tanke på att din hund dött, detta gäller dock om du anser att det är bilförarens fel att hundens död åsamkats.

Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att ni ska kunna få skadestånd?

Inom skadeståndsrätten finns det ett krav på adekvat kausalitet. Det måste föreligga ett adekvat orsakssamband mellan bilförarens agerande och hundens död. Utifrån din bakgrundsinformation tolkar jag det som att kravet är uppfyllt.

Av lagrummet för sakskada (2 kap. 1 § SkL) så fordras det att bilföraren kört på eran hund uppsåtligen eller av oaktsamhet för att skadestånd ska kunna utdömas. Min uppfattning är att bilföraren inte agerat uppsåtligen, dvs. hen har inte haft för avsikt att döda eran hund. Nästkommande fråga blir då om vederbörande agerat vårdslöst och då ändå ska hållas ansvarig.

Bedömning för vårdslöshet?

För att avgöra om någon agerat vårdslöst så görs det enligt svensk rätt som regel en culpabedömning.

Trafikreglerna i detta fall?

Det framgår inte av eran bakgrundsinformation om föraren av brandbilen överskridit hastighetsgränsen eller om hen agerat under utryckning. Du nämner dock något om att höga sirener hörts, vilket kan tala för att föraren möjligtvis agerat under ett akut fall. Detta är något som kan påverka bedömningen huruvida föraren varit vårdslös eller inte med hänsyn till den aktuella situationen.

Vad finns det för möjligheter för er nu i detta fall?

Det finns en möjlighet att skicka in en stämningsansökan till domstol med yrkande om skadestånd. Ni måste då vända er till rätt domstol och ansökan ska innehålla specifika uppgifter (42 kap. 2 § rättegångsbalken).

Vid fler funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad Trubljanin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (187)
2021-08-30 Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?
2021-08-11 Vad är en trafikolycka?
2021-08-03 Vem bär ansvaret för en bilkrock?
2021-07-31 Skadestånd för påkörd hund?

Alla besvarade frågor (95746)