FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt28/04/2019

Skadeståndstalan vid åtalsunderlåtelse

Hej, jag blev utsatt ett annons bedrägeri på Facebook gällande en telefon. Jag betalade med Swish men telefonen kom aldrig.

Det visade sig att personen bakom annonsen inte var den jag pratade och köpte telefonen av, utan hennes pojkvän som använde hennes Facebook.

Jag polisanmälde, och försökte Facebook att ta bort annonsen. Det tog ett tag så det kan finnas mer drabbade.

Svaret jag fick av polisen är :

Förundersökning läggs ner.

Skäl.

Det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av åtalsunderlåtelse, något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökning läggs ner

Motivering.

Den misstänkte har dömts eller strafföreläggts för annan brottslighet, den påföljd som då bestämdes är tillräcklig för att omfatta den nya brottsligheten.

Samhället eller enskildas intressen åsidosätts inte genom åtalsunderlåtelse.

Vidare står att jag ska vända mig till mitt försäkringsbolag för ekonomisk kompensation.

Jag har länge varit utan hemförsäkring. Det är såklart inte optimalt men är det verkligen meningen att privatpersoner som inte har med detta att göra ska stå för dömda brottslingars fortsatta brottslighet.

Om jag tolkar det rätt så är mitt "lidande" inget som spelar någon roll för att han är dömd för tidigare brott?

Är det verkligen så?

Jag känner mig extremt åsidosatt. Att brottet mot mig är ok för det ska han redan straffas för gör inte min situation bättre.

Det handlar om 1600:- jag går på Soc 3900/mån.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förundersökningsledaren har lagt ner förundersökningen med stöd av 23 kap. 4 a § rättegångsbalken (se även 20 kap. 7 §). Agerandet har alltså varit lagligt, men jag förstår att det känns trist.

Skadeståndstalan

Talan om ersättning för skada (skadestånd eller enskilt anspråk) och talan om själva brottet utgör två olika processer. I detta fall har förundersökningen, dvs. utredningen om själva brottet, lagts ner. Om du gett uttryck för att du vill ha ersättning för dina skador, kan du få till stånd en prövning av din skadeståndstalan, trots att brottet inte kommer att prövas. Anledningen till att denna möjlighet finns är att en person som lidit skada av annans handlande ska kunna få ut skadestånd, oberoende av om handlandet utgör brott eller inte.

Det som jag beskrivit nu regleras i 22 kap. rättegångsbalken. För att få till stånd en prövning av skadeståndstalan, måste du dock yrka detta till domstolen (22 kap. 6 § rättegångsbalken). Annars förfaller din skadeståndstalan, dvs. du förlorar möjligheten att få ut skadeståndet inom ramen för processen.

Brottsskadeersättning?

Om du, enligt ovan, inte yrkat på att få din skadeståndstalan prövad i en separat process har du förlorat möjligheten att få ut skadestånd pga. brottet. I vissa fall kan brottsskadeersättning betalas ut, t.ex. om åtalet läggs ner. Möjligheten att få ersättning för rena ekonomiska skador (som i ditt fall) är dock mycket begränsade, om inte obefintlig. Läs vidare här.

Slutligt råd

Mitt råd till dig är att vända dig till förundersökningsledaren och/eller den domstol som hade hand om målet och ge uttryck för att du vill fortsätta med en skadeståndstalan. Om tiden för att väcka talan gått ut etc. kan jag inte svara på. För ytterligare råd och vägledning bör du därför vända dig till de nyssnämnda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini MostofiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo