Skadeståndstalan i tvistemål samt fråga om målsägandebiträde

2016-12-04 i Rättshjälp
FRÅGA
Hej jag undrar hur man går tillväga när man ska kräva ett skadestånd vid en trafikolycka där jag är oskyldig och personen blivit dömd till 70 dagsböter. Med lång sjukskrivning och men för livet. Åklagaren valde att inte ta med mitt krav vid dömande utan jag får själv driva mitt mål enskilt till personen. Hur får man ett målsägande biträde och hur går man vidare rent praktiskt.
SVAR

Hej!

Eftersom åklagaren valde att inte ta med ditt anspråk i brottmålet kan tingsrätten pröva skadeståndsfrågan i ett tvistemål. Det du måste göra rent praktiskt är att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (se närmare om innehåll och kostnader här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ ).

Rättegången i tvistemål är uppdelad på förberedelse och huvudförhandling. Under förberedelsen försöker rätten utreda var parterna står och om om de kan komma till en uppgörelse (en förlikning). Om inte kommer en huvudförhandling äga rum, där tingsrätten prövar frågan baserat på vad parterna för fram i målet. Som en generell princip i tvistemål gäller att det är den som påstår något som har bevisbörda för detta, d.v.s. du måste visa för rätten att din motpart åsamkat dig skada och att du därmed har rätt till skadestånd. Att din motpart blivit dömd i brottmålet betyder inte automatiskt att du kommer vinna tvistemålet, utan domstolen prövar frågan om skadestånd separat (även om brottmålet kan ha viss betydelse som bevis).

Vad gäller frågan om målsägandebiträde är det rätten som förordnar detta. Ett målsägandebiträde är dock i huvudsak avsett för brottsoffer som blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Du har däremot alltid en rätt att ha ett rättegångsombud (se 12 kap rättegångsbalken här ), men du står själv för dessa kostnader. Att uppmärksamma är att motparten får stå för dina rättegångskostnader om du vinner målet (och tvärtom), se 18 kap rättegångsbalken ( här ).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (67)
2020-11-28 Skäl att kontakta advokat vid ringa narkotikabrott?
2020-07-31 Finns det möjligheter att få rättshjälp billigare när man saknar de ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv?
2020-07-28 Val av advokat vid rättshjälp
2020-06-30 När har man rätt till en offentlig försvarare?

Alla besvarade frågor (86880)