Skadeståndsskyldighet vid skada på bil

FRÅGA
Jag har orsakat en skada (backat på en grind olyckshändelse) på en bil som jag och min tidigare sambo köpt tillsammans o betalat gemensamt/lika mycket. Han står som ägare och försäkringsinnehavare (helförsäkring). Vi har delat på alla kostnader/försäkringar mm. I avvaktan på bodelning har bilen inte överlåtits/köpts ut av mig men det är tanken. Han hävdar att det är jag som skall betala skadan/självrisken ensam då jag orsakat den. Jag har föreslagit att vi delat på självrisk. Skadeanmälan inlämnad. Vem är betalningsskyldig? Kan han kräva mig på hela beloppet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

När det gäller fordonsregistret så kan det enbart finnas en registrerad ägare per fordon. Enligt Trafikskadelagen 2 § så ska fordon som är i trafik vara trafikförsäkrade och det är den registrerade ägaren som ska stå för trafikförsäkringen. Så även om det är som i ditt fall, att man köpt och i realiteten äger bilen gemensamt med t ex en sambo, så kan bara den ena stå som ägare i trafikregistret och stå på försäkringen. Om en försäkrad bil är inblandad i en olycka och det i samband med den orsakas skador som ska regleras via försäkringen (oavsett om det är en trafikförsäkring eller en helförsäkring) så är det försäkringsinnehavaren som får stå för självrisken. Det är alltså din sambo som i egenskap av försäkringstagare kommer att debiteras självrisken. Hade du lånat din grannes bil och råkat backa in i samma grind hade alltså din granne i egenskap av bilägare och försäkringstagare debiterats självrisken av försäkringsbolaget.

Så långt själva försäkringen. Men sedan kommer skadeståndsrättsliga regler in i bilden. Enligt skadeståndslagen 2 kapitlet 1 § slås fast att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. En skadad bil är en sakskada. I 5 kap 7 § står att skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Det innebär att i exemplet där man lånat grannens bil, backar in i en grind med den och grannen fått betala självrisk på sin försäkring, så kan grannen med stöd av skadeståndslagen kräva den som skadade bilen på ersättning för bl.a självrisken.

Ni äger bilen gemensamt, och man skulle kunna se det som att halva skadan har du orsakat dig själv och halva skadan har du orsakat din sambo. Men att betala halva självrisken vardera innebär att din sambo får betala för en skada (på "sin del av bilen") som du har orsakat. Det är inte i linje med skadeståndslagen och skadeståndsrättsliga principer, även om det kan tyckas orättvist i ett sådant här fall.

Det bästa är om du och din sambo kan komma överens om hur ni ska fördela självrisken, har det tidigare inträffat något med bilen kan hur ni valt att göra med kostnaderna då vara en ledning? Men om din sambo vill kräva dig på ersättning för hela självrisken har han möjlighet att göra det med stöd av skadeståndslagen.

Jag hoppas ni hittar en fördelning som båda är nöjda med.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (171)
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?
2020-09-27 Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen
2020-09-19 Trafikskadeersättning och skadestånd med anledning av personskada
2020-08-20 Jämkning av trafikskadeersättning med anledning av sakskador

Alla besvarade frågor (85255)