Skadeståndsskyldighet vid personskada i samband med trafikolycka

FRÅGA
Hej!Om jag lånar en bil av min son (han äger och står för försäkringen), och jag är inblandad i en olycka, kan han då som ägare till bilen bli ersättningsskyldig? Då menar jag inte självrisk eller liknande, utan allvarligare följder. Skadeståndskrav etc vid personskada eller liknande.Hoppas frågan är begriplig.Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt Trafikskadelagen (se här) 2 § så är ägaren (eller i vissa fall innehavaren) av ett motordrivet fordon som brukas i trafik skyldig att ha en trafikförsäkring, och lagen reglerar även trafikskadeersättningar i händelse av att fordonet orsakar skada när det är i trafik.

Om ett fordon som är i trafik är inblandat i en trafikolycka och därmed orsakar person- eller sakskada så ersätts skadan enligt trafikskadelagens bestämmelser (8 §). För ersättningen tillämpar man reglerna i 5 och 6 kapitlet i Skadeståndslagen (9 § i trafikskadelagen). Om en person som inte är förare eller passagerare av fordonet skadas till följd av trafik av fordonet, så utgår skadeersättning till den personen från fordonets trafikförsäkring (11 §), och maxbeloppet för en och samma händelse som betalas ut i ersättning är 300 miljoner kronor (14 §).


Så, om du lånar din sons bil, och din son i enlighet med lagkravet har som minst en trafikförsäkring på bilen, och du blir inblandad i en olycka där du skadar en tredje person så kommer i första hand betalning för dennes skada betalas ur trafikförsäkringen. Det inkluderar då ev skadestånd som den skadade personen har rätt till enligt skadeståndslagen. Det finns en möjlighet för den skadade att kräva skadestånd i enlighet med regleringen i skadeståndslagen, men i sådana fall får den som betalat skadestånd ta över anspråket från trafikförsäkringen från den skadade (18 - 19 §§ i trafikskadelagen).

Om olyckan däremot vållats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet så kan den skadevållande bli ersättningsskyldig till trafikförsäkringen för det som den betalat ut, detsamma gäller om föraren har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri i samband med skadan. Detta är alltså undantagsfall, så om du kör normalt och nyktert så behöver du inte vara rädd för att det ska riktas skadeståndsanspråk mot varken dig eller din son, utan ev skadestånd på grund av personskador går via trafikförsäkringen. Om någon skulle krävas på skadestånd så är det dock föraren, och din son kan inte bli ansvarig för din körning ens om du rattfull med flit kör på någon.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (171)
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?
2020-09-27 Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen
2020-09-19 Trafikskadeersättning och skadestånd med anledning av personskada
2020-08-20 Jämkning av trafikskadeersättning med anledning av sakskador

Alla besvarade frågor (84692)