Skadeståndsskyldighet vid olycka på nattklubb

För 2 veckor sen besökte jag och min vän en välkänd nattklubb i stockholm där en berusad person stötte till en ca 20 kg högtalare som stod på ett stativ som sedan ramlade på min vän och hon fick den i ansiktet.

Det ledde till att hon brött näsan och fick en lättare hjärnskakning. Det ledde till en näsoperation och hon fick sjuka sig en helvecka från jobbet och hon får konstant huvudvärk på jobbet och kan inte utföra visa arbetsuppgifter på grund av detta.

Hur kan hon ta ställning till en sån här situation?

Vi anser att nattklubben var i detta fallet ansvarslös genom placering och installation av högtalarna.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


För att din vän ska vara berättigad till skadestånd enligt skadeståndslagen så måste hon, till att börja med, kunna styrka att hon har råkat ut för någon typ av skada. Detta måste göras för att veta vad skadeståndet ska ersätta. Detta verkar inte vara något problem då du nämner att hon brutit näsan och fått en lättare hjärnskakning. Här rör det sig alltså om personskador.

Det som ersätts vid personskador framgår av SkL 5 kap. 1 §. Den ersättning som utgått i form av ersättning från det allmänna ska dock räknas av från skadeståndet enligt SkL 5 kap. 3 §. Det som räknas av kan vara sjukvårdskostnader och liknande som ersätts genom det allmännas försorg. Dock så kan skadestånd utgå i form av den summa som hon fått betala för sjukvård som inte omfattas av högkostnadsskyddet.

Det kan också utgå ersättning för inkomstförlust och sveda och värk samt lyte/men. De kostnader som hon haft på grund av sin bortavaro från arbetet och ideell ersättning för den smärta skadorna har åsamkat henne kan hon alltså få ersättning för. Vidare kan också ideell ersättning utgå för eventuella bestående skador(lyte/men) som hon drabbats av, det kan röra sig om ärr eller liknande utseendemässig påverkan.

När ni har konstaterat vad det är för typ av skador som hon har åsamkats och därmed också vad det är som ni vill ha ersättning för, samt ser till att det finns underlag för att kunna bevisa existensen av dessa skador så är nästa steg att försöka hitta någon som kan vara skadeståndsskyldig.

Enligt SkL 2 kap. 1 § så är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat personskada skyldig att ersätta skadan. Det som är intressant i detta fallet är alltså om nattklubben av vårdslöshet har orsakat skadorna på din vän.

För att utröna om någon är skadeståndsskyldig genom vårdslöshet så kan man falla tillbaka på olika typer av föreskrifter. Om det finns någon typ av föreskrift som säger att högtalare ska vara förankrade eller placerade på ett visst sätt och nattklubben inte har följt dessa föreskrifter så kan dom ansetts ha varit vårdslösa och därmed skadeståndsskyldiga. Om det inte finns några sådana föreskrifter så får det göras en allmän bedömning av vårdslöshet där man bland annat tittar på möjligheten för nattklubben att ha insett och förebyggt skadorna vilka kostnader och olägenheter ett förebyggande skulle medfört för nattklubben. En sådan bedömning får ytterst göras av en domstol i en eventuell tvist om skadeståndsskyldighet.

Denna typ av frågor brukar ofta lösas genom att försäkringsbolag är inblandade. Din vän kan alltså vända sig antingen till sitt eget försäkringsbolag ifall hon har någon försäkring som skulle kunna täcka skadorna. i andra hand kan hon försöka vända sig till nattklubbens ansvarsförsäkring om det finns ett sådan. I tredje hand kan hon då vända sig till nattklubben och försöka få ut ersättning den vägen. En ytterligare person som skulle kunna vara skadeståndsskyldig är den berusade gästen som välte högtalaren eller möjligen dennes ansvarsförsäkring. Det finns alltså en mängd vägar att gå för att försöka få ersättning i denna situation.

Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000