Skadeståndsskyldighet på grund av sakskada

Tjena! Backade in i ett stängsel vid BraBil i Upplands Väsby, jag var rätt trött den kvällen.. det vart inga skador på bilen förutom en spräckt dragkroks-knopp, dock så blev stängslet rätt skadat. Jag vet inte om det fanns några kameror där men har ändå inga planer på att försöka fly undan detta som har hänt. Vad bör jag göra då jag helst vill slippa problem med polis och annat? Har funderat på ringa till BraBil och berätta om vad som hänt, eller bör jag ringa direkt till polisen?

Lawline svarar

Hej! Det förefaller som att du har en god inställning som vill göra rätt för dig. I svensk rätt finns i princip inte någon skyldighet för en person som eventuellt har begått ett brott att anmäla detta till polismyndighet. Det är i stället rättsväsendet, polismyndighet, åklagare och domstol, som har en skyldighet att gå vidare med misstänkta brott. (En annan sak är att man genom att inte avbryta vissa skeenden kan göra sig skyldig till brott.)

Jag utgår från att du inte var i  tjänst när detta inträffade. Av 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207), SkL, framgår att den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Det är sannolikt så att du har varit vårdslös, det vill säga oaktsam, och på grund av detta orsakat skadorna på stängslet. Du har därför en skyldighet att kontakta ägaren av stängslet och ersätta denne. Av 5 kap. 7 § SkL framgår att skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för:

1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,
2. annan kostnad till följd av skadan,
3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.

Av rättspraxis följer att den ersättningsskyldige bara är skyldig att betala enligt det billigaste sättet att återställa skadan, se exempelvis NJA 1971 s. 126. Det innebär att om det är billigare  att exempelvis låta reparera stängslet än att köpa ett nytt stängsel, så behöver den ersättningsskyldige endast betala för reparationskostnaderna.

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000