FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt10/04/2014

Skadeståndsskyldighet för stannande av hiss?

Hej, jag undrar om man kan bli skadeståndsskyldig om en hiss stannar p.g.a. varor råkar kom åt väggen under färden? Hissen saknar innerdörrar och korg. Ingen skada på hissen har uppstått.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om skadestånd regleras i Skadeståndslagen. En direkt förutsättning för att skadeståndslagen ska vara tillämplig är att antingen en personskada, sakskada eller förmögenhetsskada har uppstått, vilket framgår av 2:1-2 i lagen (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Begreppet personskada är precis vad det låter som, nämligen skada som har drabbat en person fysiskt eller psykiskt. Sakskada innebär en skada som har skett på antingen lös eller fast egendom, medan en förmögenhetsskada är en rent ekonomiskt skada som skett utan inblandning av våld eller att det har skett en sakskada, t.ex. att en person blir av med pengar genom bedrägeri eller förskingring. Vidare krävs det även att en skada har orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. För förmögenhetsskador krävs det dessutom att de har vållats genom brott.

I den situation som du beskriver så har hissen stannat på grund av att varor råkat komma åt vägen under färden, men i övrigt verkar ingen skada på hissen ha uppstått. Då ingen form av skada har uppstått så finns det inte heller någon anledning att utge skadestånd enligt skadeståndslagen. Den händelse att hissen står stilla under en kortare period på grund av incidenten innebär knappast att varken skyldighet att utge eller rätt till skadestånd föreligger för någon part.

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”