skadeståndsskyldighet för föräldrar

FRÅGA
Blir man skadeståndsskyldig om ens 7–åriga barn, under lek, förstört material på en lekplats utanför ett dagis? Min son och hans kompis klättrade upp på solskyddstyget som är uppsatt över en sandlåda så att det blev uttänjt och slappt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Din fråga rör skadeståndsskyldigheten hos vårdnadshavare. För att besvara din fråga kommer jag tillämpa skadeståndslagen (som du hittar här) och brottsbalken (som du hittar här).

Enligt 3 kap. 5 § 1 st. 1 p. Skadeståndslagen (SkL) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Det enda brottet som rent teoretiskt är möjligt här är skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken) men för att det ska ses som ett brott krävs det att det funnits uppsåt. Att döma av det scenario du beskriver i frågan är det helt orimligt att påstå att barnen skulle haft uppsåt till den inträffade sakskadan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll