Skadeståndsskyldig vid jämställdhetsdom - bolaget eller VD:n?

2016-04-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej. Om en vd blir fälld i ett jämställdhetsdom och själv bryter mot företagets regler och policy.Ska då företaget betala skadeståndet eller han själv?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Om en verkställande direktör antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall den verkställande direktören ersätta skadan, 29 kap. 1§ Aktiebolagslagen (2005:551) (här). Ansvaret som stipuleras i paragrafen är enskilt och inte kollektivt, det vill säga att det är den verkställande direktören som personligen ska reglera skadan. Genom aktsamhetsbedömningen som domstolen ska ha gjort i och med upprättandet av domen så fastställs det även där vem det är som ska betala skadeståndet och om det är flera vilka de är och hur mycket var och en ska reglera.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (632)
2021-01-19 Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (88529)