Skadeståndsskyldig pga felaktig vara vid konsumentköp

2017-02-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejOm en 17 årig person blir tillfälligt anställd för att brodera tröjor hemma och råkar brodera fel så köparen inte kan använda tröjorna- vem bär ansvaret om köparen vill ha skadestånd för förlorad vinst.? 17 åringen är ju inte myndig men vad jag förstår kan bara säljaren hållas skyldig om den som har orsakat felet kan hållas skyldig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i Konsumentköplagen (KköpL, här). Förutsatt att du säljer dina tröjor i samband med din näringsverksamhet, vilket jag förmodar att du gör, är du näringsidkare i KköpL:s mening. Kunden du sålde tröjan till är konsument. Således är KköpL tillämplig på din situation.

Om tröjan avviker från vad ni kom överens om vid köpet föreligger enligt 16 § KköpL (här) fel på varan. När det är fel på varan har en konsument i regel rätt till skadestånd (dvs ersättning för sin förlust pga felet) enligt 30 § KköpL (här). Av 30 § KköpL framgår att säljaren är den som är skyldig att utge skadestånd.

Beror felet på något som beror på ett hinder utanför säljarens kontroll kan säljaren under vissa förutsättningar slippa utge skadestånd, enligt 30 § 1 st KköpL (här). Beror felet på någon som säljaren har anlitat för att fullgöra köpet så kan säljaren under vissa förutsättningar slippa skadeståndsansvar förutsatt att felet beror på ett hinder som ligger utanför den anlitades kontroll, enligt 30 § 2 st KköpL (här).

När felet, som i detta fall, beror på att en person säljaren har anlitat gör ett fel som beror på måttet av skicklighet snarare än en omständighet som ligger utanför dennes kontroll, så är detta ingen omständighet som utesluter skadeståndsansvar. Därför kan du i detta fall inte undgå skadeståndsansvar.

För att sammanfatta så är alltså säljaren (alltså du) den som ska betala skadeståndet.

Vänligen,

Helin Ali
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1132)
2021-01-23 Konsumentens rätt till hävning efter flera reparationsförsök vid fel på vara
2021-01-23 Kan jag häva ett bilköp?
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (88417)