Skadeståndslagens nödvändighet

FRÅGA
Hej! På min dotters 1årskalas skadades hennes doppresent av sin 9åriga kusin. Jag sa till att leksaken (en plåtbil) inte var gjorda för äldre barn men han valde att fortsätta köra på den vilket gjorde att den blev sned i ratten. Föräldrarna hävdar att hela summan inte behöver ersättas eftersom bilen fortfarande är körbar och bara "lite skadad". Jag hävdar att man ersätter hela beloppet utan att kräva den "trasiga" bilen i retur, vilket dom verkar tycka dom har rätt till. Vad gäller? Har man rätt att kräva pengarna kontant eller ska bilen ersättas med en likadan bil? (Och vad händer med den skadade bilen?)Tack på förhand
SVAR

Hej!

Ert förhållande är utomobligatoriskt och således gäller skadeståndslagen. Principerna som tillämpas är att skadevållare som vid vårdslöshet/uppsåt orsakar sakskada ska ersätta denna. 2 kap. 1 § skadeståndslagen. För barn görs en annorlunda culpabedömning (vårdslöshetsbedömning) än för vuxna. 2 kap. 4 § skadeståndslagen. 4 § stadgar dels att vid skadeståndsskyldighet ska det sättas ner till en skälig nivå i förhållande till barnets ekonomiska möjligheter (då ansvarsförsäkring inte finns vanligen 0 kr) men en mildare culpabedömning ska även göras för barn under 15 år. Man får förutsätta att barn, som inte har all den insikt som en vuxen har kommer förorsaka mindre olyckor, de kan således inte åläggas skadeståndsskyldighet lika strikt som en vuxen person. Mycket talar således för att kusinen inte är skadeståndsskyldig.

Även föräldrar till barn kan åläggas skadeståndsskyldighet för bristande uppsikt över barn och detta ses som egen vårdslöshet enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Även här råder emellertid en avvägningsbedömning, var det vårdslöst att lämna barnet ensam med en leksak, var det vårdslöst att inte hindra barnet från att köra bilen? Utifrån de omständigheter du beskriver så talar mycket för att egen culpa inte föreligger för föräldrarna.

I den mån skadeståndsskyldighet skulle föreligga utgår ersättning för sakskada för reparation. 5 kap. 7 § skadeståndslagen.

Förutom att svara juridiskt ligger det i min roll att vara rådgivande kring rättens möjligheter. Även om det skulle föreligga skadeståndsskyldighet, vilket jag ställer mig tveksam till, så är den möjlighet ni har om de inte är villiga att betala för leksaksbilen att inge en stämningsansökan om tvistemål till domstol. Detta är ekonomiskt en återvändsgränd eftersom en sådan process är ekonomiskt dyr. Jag skulle även vilja, utan närmare insikt i era familjeförhållanden, rekommendera er att värdesätta denna framför den klart osäkra ekonomiska vinningen med en process.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll