Skadeståndsfråga

2019-08-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Martina arbetar som väktare på ett vaktbolag. När hon är ledig från arbetet tyckerhon om att handla på Ebay och vill starta ett litet importföretag för exklusiva pennor från Kina. Hon harhamnat i en svår situation då hennes utgifter är större än hennes inkomster. Hon har tidigare lånat pengarav en mycket karismatisk, men också våldsam bekant, Kaj Ikast. I samband med sitt uppdrag somväktare har Martina fått nycklar till ett förråd där det förvaras värdesaker: guld, kontanter ochvärdepapper. Martina tar kontakt med en kriminell person, Kim, som får i uppdrag att tömma förrådetpå dess innehåll, sälja värdesakerna samt att överlämna pengarna som hen får in vid försäljningen tillKaj, upp till det belopp som Martina är skyldig Kaj. Överskottet ska sedan delas lika mellan Martinaoch Kim. Uppdraget genomförs, pengarna överförs till Kaj, men Kim tar sedan vägen förbi spelklubbenpå Andra Långgatan. Där satsar Kim överskottet, 100 000 kr, på Black Jack-spel och vinner. Nu ärsumman uppe i 300 000. Martina får sina 50 000 kr av Kim. Polisen är dock Martina på spåren ochgriper henne som erkänner direkt. Dessutom pekar hon ut Kim som sin medhjälpare (Kaj nämns avförklarliga skäl inte.) Förrådets ägare vill ha ersättning i samband med brottmålsrättegången. a. Kan vaktbolaget bli skadeståndsskyldigt? Kan Martina själv bli ansvarig? b. Kan förrådets ägare kräva att få del av de 200 000 kr som Kim vann vid spelbordet?Om svaretär nekande: vem har då rätt till dessa pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Lawline besvarar dessvärre inte skolfrågor så tyvärr kan jag inte hjälpa dig med denna fråga. Jag hänvisar dig till kurslitteratur på skadeståndsrättens område.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (580)
2019-12-08 Vad bör man tänka på om man äger en megafon?
2019-11-28 Kan man få ersättning för skador som uppstått efter en husrannsakan?
2019-11-09 Ersättning för förlorad inkomst pga. förhör
2019-11-04 Rätt till ersättning för skador i samband med husrannsakan

Alla besvarade frågor (75554)