Skadeståndsansvar vid utförd tjänst hos vän

Om jag hjälper min kompis med att städa hos honom, vi har avtalat att jag skulle tvätta hans fönster. Inget om ersättning, mer bara som hjälp för han har svårt att göra just det. Skulle jag räknas som arbetstagare anställd av honom då, tänker ifall om Olyckan skulle råka vara framme, är det jag eller han som är ansvarig?

Lawline svarar

Hej och tack för du valt att ställa din fråga till Lawline!

Av 3 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL) framgår att en arbetsgivare generellt sett ansvarar för person- och sakskador som arbetstagaren vållar (dvs orsakar på ett oaktsamt sätt).

Enligt 6 kap. 5 § p1 SkL gäller de regler som gäller för arbetstagare även för "den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande". På vanlig svenska betyder detta att om man normalt hade anställt en person för att utföra tjänsten, så ska istället du, trots att du inte är anställd, ses som arbetstagare i SkL:s mening. Det är ingen förutsättning att den som utför tjänsten erhåller ersättning för sitt arbete. (Hellner & Radetzki, s150)

Såvitt jag vet är det relativt vanligt att man anställer folk för att tvätta fönster, varför jag anser att 6 kap. 5 § SkL skulle bli tillämplig i ert fall.

Det betyder således att din vän ansvarar för eventuella person- och sakskador du vållar.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”