Skadeståndsansvar vid skada på en lånad dator

2017-05-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Min son har en lånedator från den skola han går på. När han tog datorn ur sitt skåp i skolan på skoltid lossnade datorn ur det skyddsskal som skolan har på datorerna. Datorn ramlade i golvet och det blev en buckla på den. Det var inget fel i övrigt på datorn utan den fungerade som tidigare. 2 månader senare hänger sig datorn vid en uppgradering av operativsystemet. Vi lämnar in datorn till skolan för att få problemet med operativsystemet justerat. Nu vill skolans leverantör att vi ska betala reparationen (3700 kr) och hävdar att sonen varit oaktsam när han tappat datorn. Skolan har en försäkring med självrisk 1000 kr, men som enligt det avtal som vi skrivit på inte gäller vid oaktsamhet. Vi anser att sonen inte varit oaktsam, att det var en olycka och att skolans försäkring borde täcka kostnaden för reparationen. Vad gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som direkt reglerar lån av lösa saker (t.ex. datorer). I brist på specifik lagstiftning kommer jag att redogöra för de mer generella lagreglerna och principerna som gäller när en lånad dator har blivit skadad.

Huvudregeln är ansvar vid vårdslöshet

Som huvudregel gäller att den som genom vårdslöshet orsakar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Den skadelidande parten har bevisbördan och ska bevisa ett par saker:

1. Att en skadevållande handling har lett till en sakskada. Man brukar säga att adekvat kausalitet ska föreligga, vilket förenklat innebär att skadan måste vara en något så när förutsebar följd av handlingen. Tappar man en dator i golvet kommer en buckla förmodligen att uppstå, men det hade förmodligen inte varit en förutsebar följd om någon hade snubblat på datorn när den låg på golvet och råkat riva ner en tavla från väggen.

2. Att den skadevållande parten (din son i detta fall) har varit vårdslös. Det ska med andra ord inte röra sig om en olyckshändelse.

Presumtionsansvar när man har någon annans egendom i sin besittning

När man har någon annans egendom i sin besittning inträder dock ett s.k. presumtionsansvar. Detta innebär att den person som har någon annans egendom i sin besittning presumeras ha agerat vårdslöst när en skada har uppkommit. Det är alltså fråga om en typ av omvänd bevisbörda.

Det är givetvis svårt att bevisa att man inte har agerat vårdslöst (det är alltid lättare att bevisa att någonting har skett jämfört med att bevisa att någonting inte har skett). Om ni kan visa att din son tappade datorn på grund av t.ex. en felkonstruktion kan ni möjligtvis undgå skadeståndsansvar. Min bedömning är dock att det kan bli svårt, särskilt med hänsyn till att skadan uppkom när din son plockade ut datorn från skåpet.

Mitt råd till er är att se om det finns någon annan på skolan med en likadan dator som också har råkat ut för samma sak, eller åtminstone som har varit nära att tappa sin dator. Har samma sak hänt för flera personer kan det eventuellt hjälpa er att visa att detta var en olyckshändelse och inte en vårdslös hantering.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (670)
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?

Alla besvarade frågor (97401)