Skadeståndsansvar vid gatuarbete

FRÅGA
Hej.Jag snubblade och ramlade på gatan pga att företaget som bygger i detta område inte hade täckt en schakt ordentligt. Jag bröt tummen på högra handen. Det var flera månader sedan. Jag kan inte hålla i någonting med tummen, har ingen kraft, ingen känsel i den och läkaren säger att det kommer att vara så livet ut. Hur mycket kan jag begära i skadestånd från byggföretaget för tummen?
SVAR

Hej,

och tack för din fråga till oss på Lawline!

Angående skadestånd se Skadeståndslagen (1972:207) som du även finner här. Skadan som du beskriver är en sk. personskada. För att du ska ha möjlighet att kräva skadestånd krävs att någon med uppsåt eller av vårdslöshet vållat skadan (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet tyder inget på att schaktet inte täckts avsiktligen utan det återstår att pröva om agerandet skulle kunna anses som vårdslöst.

Vid ett sådant gatuarbete som du beskriver torde det finnas en skyldighet för ansvarig att kontrollera så olycka och skada ej uppkommer. Angående omfattningen av skadeförebyggande åtgärder får man göra en avvägning mellan å ena sidan skaderiskernas art och omfattning och å andra sidan de kostnader och andra olägenheter som är förenade med de åtgärder som kan vara aktuella. 

I det här fallet finns det utrymme för att det skulle kunna föreligga ett skadeståndsansvar.

När det gäller ersättning se 5 kap. 1 § SkL vad skadeståndet omfattar, exv. sjukvårdskostnader, inkomstförlust p.g.a. sjukskrivning och eventuellt tillfälligt lidande, samt bestående men av olyckan. Du har även möjlighet att få ersättning för alla skador på kläder, cykel m.m. enligt 5 kap. 7 § SkL.

Jag hoppas att ovanstående svar har varit dig till hjälp. Du skriver att det har gått lång tid sedan skadan inträffade, vilket kan försvåra ett bevisläge i det här fallet. I första hand råder jag dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se vad du kan få för ersättning via dem då en process kan bli både lång och kostsam.

Vänligen.

Amanda Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97307)