FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt05/10/2015

Skadeståndsansvar vid dålig belysning?

Jag befann mig på en kurs på ett konferenshotell utanför Stockholm för två veckor sedan. Hotellet, som ligger vid vattnet, har både jacuzzi 50-60 m från stranden och ett flertal bryggor. Klockan halv tio på onsdagskvällen när jag går upp efter att ha doppat mig från en av bryggorna snubblar jag på en förtöjningskrok som var fastsatt i cementen. Jag faller handlöst framåt och slår ut framtänderna, troligtvis i nästa krok (de satt med jämna mellanrum) eller i cementen. Det fanns inga skyltar om att det inte var en personbrygga och det fanns ingen belysning runt bryggor och jacuzzi. Frågan är om jag har rätt att kräva skadestånd för mina skador av hotellet för deras oaktsamhet i form av illa placerade krokar (de kunde sitta på sidan av bryggan) och obefintlig belysning.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom din fråga gäller om du kan ha rätt till skadestånd på utomkontraktuell basis finner vi lagstödet i skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207.

Då själva skadan är en personskada som är lätt att konstatera omfattningen av vid ett sjukhusbesök utreder jag inte den aspekten vidare.

Frågan om du kan få skadestånd resulterar i en bedömning av om hotellet kan anses ha agerat vårdslöst genom att inte sätta upp belysning vid jacuzzin och bryggorna, SkL 2:1.

Bedömning av hotellets vårdslöshet.

Utgångspunkt kan anses vara ett hotells skyldighet att belysa den mark och bekvämligheter man erbjuder hotellgäster. Det kan anses mer rimligt att hotellet belyser den gångväg som finns till jacuzzin, vilken hotellet om de har på den får räkna med att gästerna använder kvällstid, än till de bryggor som finns på området.

För att vårdslöshet ska anses föreligga måste hotellet kunna anses ha brutit mot en "aktsamhetsnorm". En sådan skulle kunna anses vara att om man erbjuder kunder att bada från bryggan på kvällstid så ska också bryggan vara belyst. Notera dock att detta innebär att hotellet måste ha aktivt "erbjudit" kunder att bada vid bryggan kvällstid. Det kan inte anses vara hotellets ansvar att sätta upp belysning vid all mark som hör till fastigheten därför att kunder kan få för sig att gå där. För att ge ett exempel; hotellet kan givetvis inte ta ansvar för att en kund bestämmer sig under natten för att gå en nattpromenad i skogen som hör till fastigheten och under promenaden snubblar på en rot och skadar sig.

Du anger att bryggan var försedd med, som du kallar det, "illa placerade krokar" som, av vad jag förstår, satt vid sidan av bryggans gångutrymme. Det får nog åter igen anses vara en fråga om huruvida hotellet exv. rekommenderat bad från bryggan kvällstid eller på annat sätt marknadsfört den möjligheten. Har de på inget sätt erbjudit sina kunder möjligheten att bada vid bryggan kvällstid, kan de nog inte anses vårdslösa för att de inte har satt upp belysning vid bryggan. Hotellet kan givetvis välja att ha en "båtbrygga" med förtöjningsmöjligheter utan att nödvändigtvis sätta upp skyltar som informerar om detta, någon allmän informationsplikt mot kunderna kan inte anses föreligga för att verksamheten ska undgå skadeståndsskyldighet.

Slutsats.

Det verkar som ett ev. skadeståndsansvar blir beroende av om hotellet erbjudit sina kunder kvällsbad från bryggan. Att hotellet har en brygga medför inte att hotellet måste sätta upp belysning, räcken eller företa andra säkerhetsåtgärder därför att kunder kan vilja använda sig av fastigheten på ett sätt som inte är avsett. Har inte hotellet aktivt erbjudit kvällsbad från bryggan bedömer jag dina möjligheter att få skadestånd vid en tvist som förhållandevis små.

Det bästa vore om du kunde komma överens med hotellet om ersättning alt. kontakta ditt försäkringsbolag som betalar ut ersättning för personskadan till dig och att de i sin tur kan göra en bedömning av om de vill försöka kräva hotellet på ersättning.

Hoppas svaret har gett dig viss vägledning även om det kanske inte var vad du hade hoppats på.

Med vänlig hälsning

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000