Skadeståndsansvar när ens barn lekt ute och förstört annat barns mobiltelefon

FRÅGA
Hej! Mina syskon var ute o lekte med barnen i vårt område och en av dessa barn hade med sig en telefon ut. När dom väl lekte så bad en av dessa barn min bror att hålla i hennes telefon, sen hoppade min lillasyster ner för en stång typ, sen tappade min lillebror telefonen han höll i, efteråt kollade dom om telefonen funkade, vilket den gjorde men skärmen hade fått sprickor. Nu säger hennes mamma att vi är skyldig henne 2000kr för att fixa skärmen och säger att hon ska polisanmäla detta. Min fråga är, är mina föräldrar skyldiga att betala något skadestånd? Jag tänker eftersom om hon tar ut telefonen så får hon ändå skylla sig lite själv, det kryllar ju liksom av barn därute.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag låter mig förundras över vad mamman i din fråga egentligen ska polisanmäla. Till att börja med har det inte skett något brottsligt. Det enda brottet som rent teoretiskt finns att polisanmäla är en skadegörelse (12 kap 1 § Brottsbalken). dvs. ett brott som kräver att din bror UPPSÅTLIGEN skulle ha förstört telefonen. Att döma av det scenario du beskriver i frågan är det helt orimligt. Du beskriver en klassisk olyckshändelse. Det ligger i en olyckshändelses natur att denna inte kan orsakas uppsåtligen. Då är det ju inte längre en olyckshändelse…

Skadeståndsansvaret för denna typ av händelse regleras även (civilrättsligt) i skadeståndslagen. Här kan du bli skadeståndsskyldig utan att för den delen ha begått något brott. Det rör sig i detta fall om en sakskada för vilken du kan bli skadeståndsskyldig på två sätt, (1)=uppsåtligen=(avsiktligt=uteslutet enligt mitt stycke ovan), eller (2)=orsakar skadan genom vårdslöshet (2 kap 1 § skadeståndslagen).

För att ta reda på om din bror varit vårdslös görs en oaktsamhetsbedömning där man ofta tittar på den skadegörande handlingen i förhållande till vad som anses utgöra ett "normalt beteende". Om den skadegörande handlingen strider mot vad som kan anses utgöra ett "normalt beteende" i en viss situation föreligger ofta vårdslöshet. Även faktorer som risken för skada genom att åta sig den aktuella handlingen samt möjligheter att förekomma skadan påverkar utfallet vid en oaktsamhetsbedömning. Denna bedömning görs av utifrån de faktiska omständigheterna från fall till fall vilket gör det svårt att definitivt avgöra om vårdslöshet föreligger eller ej. Utgångspunkten för bedömningen är dock kontextbaserad vilket i detta fall innebär att vi talar om ett "normalt beteende" bland barn som leker ute på en lekplats och inte "normalt beteende" bland vuxna människor på en fin/sofistikerad restaurant. Ribban för vad som utgör ett "normalt beteende" är således skyhög. Hopp, skut, busstreck, tjuvnyp osv. hör ju till "normalt beteende" bland barn som leker på en lekplats men exempelvis inte bland vuxna på en fin restaurang (du förstår poängen och det gör nog mamman som vill ha 2000 kr också om hon läser detta).

Bedömningen bör således bli tokenkel i detta fall. Din bror har inte varit vårdslös då han knappast kan ha förutspått att din (och hans) syster skulle hoppa ner från en stång så han skulle tappa mobilen. Beteendet i sig utgör också ett "normalt beteende" bland lekande barn ute på en lekplats. Än en gång landar vi således i slutsatsen att detta är en olyckshändelse och då blir slutsatsen (även i skadeståndslagen) att din bror inte är skadeståndsskyldig.

OBS! Du nämner i frågan att mamman menar att dina föräldrar ska betala skadeståndet. Du kan meddela mamman som hävdar detta att det inte funkar så rent juridiskt (3 kap 5 § skadeståndslagen). Enda fallet då dina föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga är om din bror begått brottet skadegörelse (det som jag pratar om i första stycket ovan). Detta brott har vi redan konstaterat att han inte kan ha begått. Du tänker alltså i grunden helt rätt, mamman i din fråga får skylla sig själv och hädanefter lära sina barn att de lämnar dyr elektronik hemma när de går ut och leker med andra barn. Föräldrar bör alltså tänka på att Iphones och dylikt medtages på egen risk när ens barn ska iväg och leka med andra barn i utomhusmiljö.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll