Skadeståndsansvar gällande utvecklingsstört barn?

Hej,

jag var på skolan för att hämta min dotter då en elev sprang förbi och kastade min cykelhjälm, som låg på ett bord i marken. I hjälmen så låg mina nyinköpta solglasögon till ett värde av ca: 2000SEK, Dessa flög i marken och gick söder totalt.

Det som hör till saken är att detta barn har en utvecklingsstörning och inte förstår värdet av saker. (enligt elevens pappa)

Jag pratade med pappan, men han visade inget som helst intresse av att ersätta, utan hänvisade till skolans förskärning. Enligt rektorn så ersätter inte skolan ärenden som detta.

Frågan är nu: Vem är det som har skadeståndsskyldighet här? Eller ska jag bara acceptera att mina solglasögon kastats i marken?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kan se fem tänkbara sätt att få din sakskada ersatt.

Barnets vållande

Om ett barn vållat en sakskada är det enligt huvudregel skyldigt att ersätta skadan (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Här tas dock mycket hänsyn till barnets ålder, riskinsikt och typiskt sett sådant som utvecklingsstörningar. Om pappans påstående stämmer kan alltså barnet inte hållas skadeståndsskyldigt om det konstateras att utvecklingsstörningen orsakar att barnet inte kan bedöma risken i sina gärningar. Ingenting är svart och vitt utan det kan finnas faktorer som talar för eller emot.

Belysande praxis finns i NJA 1977 s. 186 där högsta domstolen fann att en treåring som orsakat ett annat barn skada vid lek inte hade riskinsikt nog att bedömas som skadeståndsskyldig.

Skolans vållande

Skolan kan hållas ansvarig för dålig uppsikt över vad barnen håller på med (3 kap. 2 §). Det krävs enligt paragrafen försummelse och skolan lär kunna argumentera för att det är omöjligt att övervaka exakt vad barnen gör i varje stund. Det kan fortfarande vara värt att försöka kontakta skolan igen och hänvisa till detta.

Skolans försäkringsbolag

Om inte annat så kan du be dem kolla med sitt försäkringsbolag om detta täcks.

Föräldrarnas ansvar vid brott

Om ett barn orsakar annan sakskada genom brott är föräldrarna i princip alltid skyldiga att ersätta skadan (3 kap. 5 §). Undantagen gäller endast vissa fall för tonåringar som inte har kontakt med sina föräldrar eller dylikt. Skadegörelse är brottsligt enligt 12 kap. 2 § brottsbalken oberoende av riskinsikt. Om barnet anses skyldig till detta blir alltså föräldrarna gemensamt skyldiga att ersätta skadan.

Föräldrarnas försäkring

Kolla även med föräldrarna vad de har för försäkringsmöjligheter. Det kan dels täcka deras eventuella skadeståndsansvar enligt ovan förda resonemang, dels täcka övriga former av olyckor genom t.ex. drulleförsäkring.

Möjliga åtgärder

Skriv till föräldrarna och till skolan och se vad du kan åstadkomma. Jag kan tänka mig att skadeståndsansvar pga brott för föräldrarna eller deras försäkring är det troligaste sättet för dig att lyckas. Om den du vill kräva ersättning av inte går med på dina krav finns möjlighet att lämna in stämningsansökan till tingsrätten (om det gäller föräldrarna eller barnet) respektive förvaltningsrätten (om de gäller skolan). Mer info om detta finns här. Om du bestämmer dig för att gå vidare i domstol och önskar hjälp med stämningsansökan, representation eller allmän rådgivning i målet, råder jag dig att kontakta vår juristbyrå genom att klicka här.

Kom ihåg att det alltid är möjligt att förlikas genom att t.ex. stå för halva skadan var.

Hoppas det besvarar din fråga! Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000