Skadeståndsansvar för veterinär

Är distriktsvetränärerna ansvariga för följdkostnader vid felbehandling av hund, tänker på resekostnader och vidarebehandling på djursjukhus?

Får ett telefonsamtal att hunden efter sövning fått hjärtstillestånd och omgående måste till akutbehandling, remiteras till djursjukhus 10 mil bort.

Får till svar, av lantbruksverket, att jag måste gå till domstol om jag vill föra talan.


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Först vill jag beklaga att din hund varit sjuk, och hoppas att den mår bättre idag.

Om en veterinär har gjort fel och därmed orsakat en skada så kan djurägaren söka ersättning med vanliga skadeståndsrättsliga regler. I Skadeståndslagen står att den som orsakat en skada ska ersätta den. Skadeståndslagen gäller alla, även veterinären. Skadeståndslagen är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Således kan veterinären innan ingreppet friskrivit sig för ansvar för komplikationer och följer av ingreppet och djurägaren samtyckt till detta i och med undertecknande innan hunden bereddes vård (detta är mycket vanligt).

Skulle det gå att visa att veterinären orsakat hundens hjärtstillestånd samt att skadeståndslagen inte avtalats bort, så är veterinären ansvarig att ersätta all skada på grund av detta, dvs både resekostnaderna och extrakostnaden för behandling på djursjukhus. Här är värt att veta att narkos alltid innebär en risk för komplikationer, och det kan ske utan att veterinären gjort något fel eller misstag. Det kan alltså vara svårt att bevisa att din hund fick hjärtstillestånd pga att veterinären gjorde fel.

Det första man som missnöjd djurägare ska göra, och som du verkar ha gjort, är att skriftligt reklamera tjänsten till veterinären, och ange vad man har för grund för reklamationen och skadeståndsanspråket. De flesta veterinärer har ansvarsförsäkringar för just sådana situationer. Sen kan veterinären och/eller försäkringsbolaget inte anse att något fel har förekommit, och då kvarstår som du fått besked om, att driva det som en process i rätten. Något som tyvärr kan bli kostsamt vid en ev förlust.


En annan sak man kan göra om man anser att en veterinär gjort fel är att anmäla veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukdvård (tidigare Veterinära ansvarsnämnden) . Det ger oavsett utfall ingen möjlighet till ekonomisk kompensation därifrån (utan sådan får sökas på de sätt som beskrivits innan), men kan kännas som en tröst att få det hela ordentligt utrett och granskat. Här hittar du information om ansvarsnämnden

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000