Skadeståndsansvar för vårdnadshavare

FRÅGA
Hej! Min son har i skolan varit vårdslös och spelat fotboll i klassrummet, med sina kompisar, under en rast. Oturen föll således på min son och han sköt omkull lärarens kaffe över lärarens dator. Skolan skickade iväg datorn som inte går att reparera. De har nu för avsikt att köpa en ny dator och skicka kvittot till oss. Står allt rätt till där? Bär han hela ansvaret? Klassrummet var ej låst, trots inbrott begåtts för en tid sedan, läraren borde haft sitt kaffe i fikarummet och varför såg inte rastvakterna att en grupp med barn försvann från skolgården? Det är allvarliga frågeställningar tycker jag.Vår försäkring går ej in, är vi verkligen skyldiga skolan en sprillans ny dator? Och vem ska köpa den? Det kan bli hur dyrt som helst detta. Vem bestämmer vad skicket på datorn var innan kaffet spilldes på den? Hur får vi den rätta jämkningen på summan om skolan helt sonika skickar ett kvitto till oss? Måste vi kontakta en advokat?Sen är det kanske drastiskt men en vettig fråga - alla barnen närvarande tog beslutet att spela fotboll i klassrummet, alltså var de alla vårdslösa, får inte de andra någon reprimand alls? Vi är tacksamma för svar. Mvh fattig mamma.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din son har vad jag förstår det som råkat förstöra en lärares dator genom att det spilldes kaffe över denna. Detta hände när han och hans klasskamrater spelade fotboll i klassrummet. Jag förstår att du tycker att det är problematiskt att rastvakterna släppt barnen utan uppsyn, detta är något du kan ta upp med skolledningen för att förhindra framtida olyckor men tyvärr spelar det i denna situation mindre roll.

När en person uppsåtligen eller vårdslöst(som här är fallet) har sönder en sak så ska den personen ersätta skadan, här. I detta fall har din son genom att vara vårdslös spelat fotboll i klassrummet och således orsakat sakskada. Egentligen är det alltså din son som är skyldig att ersätta skadan. Lagen tar dock hänsyn till omständigheterna, som i detta fall när det är en väldigt ung person som varit vårdslös. Om en person vållar skada innan han har fyllt arton år skall hen ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter, här.

Vad jag uppfattar dig som så går inte din försäkring in här? I de flesta hemförsäkringar finns det en ansvarsförsäkring som ska täcka just sådana här situationer när någon i familjen orsakat sakskada genom att handla vårdslöst. Jag uppmanar dig att kolla igenom din försäkring en gång till eller möjligtvis ringa till försäkringsbolaget och fråga vad som ingår i din försäkring. Det är aldrig oskäligt av den skadelidna att begära ersättning för ett belopp som täcks av din försäkring.

I fallet att det inte täcks av din försäkring så kan skolan aldrig kräva mer i ersättning än vad som anses skäligt. Detta är ett svårt begrepp att definiera, men om din son saknar egna tillgångar så talar det för att beloppet ska sättas lågt. Att endast skicka ett kvitto till dig för en sprillans ny macbook kan således vara oskäligt när man tar hänsyn till sådana omständigheter. Mitt råd till dig är att ha en dialog med skolan för att komma fram till ett belopp som ni båda finner skäligt.

När man beräknar skadans ersättning så använder man sig av 5 kap 7 § Skadeståndslagen, här. Det ska tas hänsyn till sakens ålder och hur mycket den använts. Alltså, om det var en gammal dator ska endast marknadsvärdet på denna ersättas och du kan således inte bli skyldig att betala för t.ex. en ny Macbook eller likvärdig dator.

Vad gäller de andra barnen i klassrummet delar de tyvärr inte betalningsansvaret då det inte var de som orsakade skadan även om det kan tyckas orättvist då de också spelat fotboll i klassrummet.

Övrigt: Du som förälder har stort ansvar för ditt barn då föräldrar har ett strikt ansvar över sina barns handlingar. I det fall att barnet begår någon brottslig handling så bär föräldrarna en del av betalningsansvaret, här. I detta fall så hade din son inte uppsåt till någon skadegörelse och det faller därför inte under detta ansvar. Således har du rätt att ifrågasätta skolans krav på betalning.

Sammanfattningsvis:

Din son har ett skadeståndsansvar för skadan på datorn. Ersättningen ska sättas till ett skäligt belopp med hänsyn till hans ålder, ekonomiska förhållanden och ansvarsförsäkring. I det fall att ni inte har ansvarsförsäkring i er hemförsäkring så ska det sättas till ett skäligt belopp, ni behöver alltså inte acceptera ett kvitto på en ny Macbook. När beräkning görs ska hänsyn också tas till skicket på den datorn som gick sönder, ni kan aldrig bli skyldiga att betala mer än värdet på det som gick sönder. Min rekommendation är dock att ni har en dialog med skolan för att se om ni kan komma överens om något belopp. Annars finns det nog tyvärr ingen annan utväg än att anlita en advokat.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll