Skadeståndsansvar för vårdnadshavare

Vår 7-årige son lekte med en jämnårig tjej här hemma hos oss. De kastade pil på vår piltavla i köket. Sa till dem att vara försiktiga om de nu måste kasta pil. Tjejen (råkar) då kasta en pil rakt i vårt köksfönster, så att det blev ett hål o sprack en del. Nu undrar vi om man kan kräva att de får betala rutan? Eller halva rutan? Eller vad gäller här? Min man o jag är inte riktigt överrens om vad som gäller där.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att bli skadeståndsskyldig krävs att en skada har uppkommit och att man har varit vårdslös (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Även barn kan bli skadeståndsskyldiga, men det är alltjämt vårdnadshavarna som ansvarar för ett 7 år gammalt barn. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas (6 kap. 2 § föräldrabalken).

Bedömningen om huruvida tjejens föräldrar har varit vårdslösa ska göras mot bakgrund av om de har brustit i deras ansvar enligt föräldrabalken. Barnet står inte under deras uppsikt, men de har vidtagit en lämplig åtgärd genom att ställa barnet under Er uppsikt. Det är ni som har barnet inom räckhåll och således kan hindra barnen från att orsaka skada.

Det kan argumenteras för att du har varit vårdslös genom att låta barnen leka med pil. Att säga till barn att vara försiktiga kan knappast sänka tröskeln i bedömningen. Jag har svårt att se att man vid en objektiv bedömning kan anse barnets föräldrar vara skadeståndsskyldiga för skadan, dels eftersom det uppenbarligen var en olycka där barnen efter ditt medgivande har lekt med föremål som kan orsaka skada och dels eftersom barnen var under er uppsikt vid tillfället för skadan.

Uppmärksamma att det i skadeståndsrättsliga mål finns mycket utrymme för att argumentera för skadeståndsskyldighet och att min redogörelse knappast är uttömmande. Det kan likväl argumenteras för att barnets föräldrar är skadeståndsskyldiga, men att skadeståndet kan sättas ned till stor del till följd av att du har bidragit till skadan genom att brista i din uppsikt. Det är svårt att ge ett rakt svar i en sådan fråga annat än att bidra med riktlinjer.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000