Skadeståndsansvar för underårig i trafiken

Vad gäller om mittt barn är i en singel olycka med någon annans fordon typ en mopedbil och barnet är 15 år ?

Mopedbilen är halvförsäkrad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försäkringens omfattning

Om ditt barn skadas då han kör eller är passagerare i mopedbilen utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen (10 § första stycket trafikskadelagen). Skador på mopedbilen i samband med singelolyckor omfattas däremot inte av trafikförsäkringen (10 § andra stycket trafikskadelagen).

Halvförsäkringen täcker inte skador som mopedbilen fått genom en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Ersättning kommer således inte att utgå från försäkringen. Istället blir frågan om ersättning kan krävas på annat håll.

Skadestånd
Även barn kan bli skadeståndsskyldiga (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Detta ansvar bedöms utifrån flera faktorer, bland annat barnets ålder och utveckling samt föreliggande ansvarsförsäkring.
Av din fråga framgår det inte om mopedbilen brukas med ägarens tillåtelse. Om så inte är fallet och ditt barn olovligen tagit mopedbilen är hen skyldig till brott. Om brott föreligger, kan även den som är både förälder och vårdnadshavare bli skadeståndsskyldig (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Detta ansvar är dock begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet (för närvarande 9100 kronor) för varje skadehändelse.

Då det inte verkar föreligga en omständighet som utesluter ansvar, så som nöd och samtycke, finns det en risk att ditt barn och eventuellt du som förälder anses skadeståndsskyldig för den skada som ditt barn orsakat.

Hoppas att du fick svar på din fråga.
Aksinja RönnlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”