Skadeståndsansvar för skador vållade av barn

Hej.

Jag undrar kort och gott vem ansvaret ligger på ifall ett minderårigt (alltså icke straffmyndigt) barn utsätter en lösspringande katt för djurplågeri? Är det förälderns eller kattägarens?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barn som inte är straffmyndigt kan inte straffas för brottslig handling. Utifrån ett skadeståndsrättsligt perspektiv kan dock ett barns föräldrar bli ansvariga för skada som barnet vållar. Även ett underårigt barn kan bli skadeståndsskyldig för skada som det vållar.

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan.

I 2 kap. 4 § skadeståndslagen framgår att den som (i fall som avses i 1-3 §§) orsakar skada innan han fyllt 18 år ska ersätta skadan "i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter".

I 3 kap. 5 § p. 1 skadeståndslagen framgår att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Djur räknas rent juridiskt som egendom och skada på en katt räknas därför som en sakskada. Vidare räknas djurplågeri som ett brott enligt 16 kap. 13 § brottsbalken.

Föräldrars skadeståndsansvar är dock enligt bestämmelsens andra stycke, för varje skadehändelse, begränsat till en femtedel av det gällande prisbasbelopp som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Om barnet har två vårdnadshavare framgår att begränsningen gäller för dem gemensamt.

Föräldrar kan även anses skadeståndsskyldiga för skador som barn vållar om de brister i sin tillsynsplikt. I 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken framgår bland annat att vårdnadshavare ska svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan.

Detta är en kortare redogörelse för vad som gäller utifrån ett skadeståndsrättsligt perspektiv om barn vållar skada. Jag kan dock inte avgöra vad som gäller i detta fall eller vem som är ansvarig i detta fall. För mer rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.

Vänlig hälsning,

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”