Skadeståndsansvar för misshandel i skolan

FRÅGA
Hej, min dotter på 8år fick idag på skolan en sten i storlek som en HANDBOLL! kastad i huvudet och turligt nog blev det "bara" ett 3cm långt och 1cm djupt jack och självklart svullnad till max och huvudvärk.(vill inte ens tänka på hur illa det hade kunnat gå).Killen i samma klass (2:an) hade enligt utsago helt enkelt tagit upp stenen och kastat den i hennes huvud.Kommer självklart anmäla detta både till skolans försäkring och den egna försäkringen och en polisanmälan för misshandel.Dottern vill/vågar inte gå till skolan pga detta,.Kan man på något sätt kräva/få ersättning av denna killes föräldrar?Vilka andra ersättningar har jag rätt till via skola eller liknande?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Sammanfattning och råd

Du har rätt till ersättning för inkomstförlust om du tvingats vara hemma eller på sjukhus med ditt barn samt för barnets sjukvårdskostnader.

Ditt barn har rätt till ersättning för fysisk och psykisk smärta under den akuta sjukdomstiden och ersättning för bestående men, exempelvis ärr. Eftersom det troligtvis är fråga om ett uppsåtligt misshandelsbrott är det även aktuellt med kränkningsersättning. Se utredningen nedan för aktuella belopp.

Endast den ersättning som inte täcks av er försäkring har du anledning att kräva av pojken eller hans föräldrar. Pojkens föräldrar är maximalt skyldiga att utge ersättning upp till 8900 kr. Resterande belopp blir en skuld hos pojken. Det kan dock finnas i föräldrarnas intresse att ersätta även denna del.

Skolan är endast ersättningsskyldig om det är fråga om en mobbingliknande situation som skolan inte har agerat emot.

Behöver du hjälp att precisera ert ersättningsanspråk eller kräva betalning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka eller klicka på knappen till höger.


Utredning

Utifrån era uppgifter i frågan tycks det klarlagt att pojken skadade er dotter avsiktligt. Jag utgår i min utredning från detta.


Rätt till ersättning vid personskada

Man har som förälder rätt till ersättning för inkomstförlust om man tvingas vara hemma eller på sjukhus med sitt barn samt för barnets sjukvårdskostnader.

Barnet har rätt till ersättning för fysisk och psykisk smärta under den akuta sjukdomstiden och ersättning för bestående men, exempelvis ärr. Eftersom det troligtvis är fråga om ett uppsåtligt misshandelsbrott är det även aktuellt med kränkningsersättning.

Akut fysisk och psykisk smärta ersätts enligt schablon vilket är 2 400 kr per månad under den akuta sjukdomstiden. Om ditt barn alltså tvingas vara från skolan pga smärta eller rädsla i en vecka skulle det alltså vara skäligt att kräva ca 600 kr för detta. Detta bör fastställas av läkare.

Resulterar skadan i ett ärr i ansiktet har barnet rätt till ersättning som varierar kraftigt beroende på ärrets fulhet. Beloppen finns redovisade i trafikskadenämndens tabell som du hittar här.

Kränkningsersättning utgår för den kränkning av brottsoffrets integritet som brottet har inneburit. Vid misshandel varierar ersättningen mellan 5 000 och 15 000 kr beroende på kränkningens allvar. Det är svårt att utan utredning och omkringliggande omständigheter avgöra om din dotter har rätt till ersättning i det högre eller lägre området av skalan.


Vem ska betala?

Man har aldrig rätt att få mer än full ersättning för en skada. Endast den del som inte täcks av din försäkring kan du alltså kräva av pojken eller hans föräldrar. I bästa fall är detta endast självrisken.

Föräldrars skadeståndsansvar för barns brott

Föräldrar är solidariskt ersättningsskyldiga för skada som deras barn begår genom brott även om föräldrarna inte brustit i sin tillsyn. Brott kan begås av den som är under 15 år även om denne inte kan straffas. Pojkens föräldrar är alltså här skadeståndsskyldiga. Föräldrars skyldighet är dock begränsad till 1/5 prisbasbelopp. Detta innebär att ni kan kräva max 8 900 kr från skadevållarens föräldrar.

Det skadevållande barnets skadeståndsansvar

Det som eventuellt inte täcks av er försäkring och föräldrarnas ansvar hamnar då som en skuld hos pojken. Denna ersättningsskyldighet sätt dock ned kraftigt med hänsyn till skadevållarens unga ålder om dennes familj saknar ansvarsförsäkring. Även om barnets föräldrar inte är skyldiga att utge denna ersättning kan det ligga i deras intresse att barnet inte har en skuld som det förlöper ränta på. Det kan alltså vara värt att göra upp med föräldrarna även om denna del, speciellt om barnets handlingar täcks av föräldrarnas ansvarsförsäkring.

Skolans ansvar

Skolan är endast skyldig att utge ersättning om lärarna, rektorn och kommunen inte uppfyller sina skyldigheter att förebygga, anmäla och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Om misshandeln utgjorde ett led av pågående mobbing mot din dotter och skolan inte har ingripit på rätt sätt emot denna kan du alltså kräva skolan på ersättning.

Mvh

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (188)
2020-09-19 Skadestånd för ej straffmyndiga
2020-09-16 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för rena förmögenhetsskador
2020-09-10 Hur långt sträcker sig föräldrarnas ansvar över sina barn?
2020-08-31 Vem bär ansvaret när barn vållar sakskada?

Alla besvarade frågor (84164)