Skadeståndsansvar för hundvakt

2015-08-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Om jag, mot en mindre ersättning, går ut med grannens båda hundar på promenad 20-60 min per dag fyra dagar i veckan, vilket ansvar har jag då för eventuell skada som hundarna orsakar respektive för skada som kan uppstå på hundarna?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Skadeståndsansvar för hund regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter (här). I 1 § framgår det att hundar ska hållas under den tillsyn och skötas på sådant sätt som krävs med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter i syfte att förebygga skador. Om en skada likväl inträffar så har man enligt 19 § både som hundägare och innehavare ett strikt ansvar oavsett om personen varit oaktsam eller inte och blir alltså ansvarig för alla skador som hunden orsakat. Med innehavare avses enligt lagens förarbeten den som för underhåll eller nyttjande tagit emot en hund. Då syftet med regeln är att ansvaret ska ligga på den person som i praktiken haft möjlighet att ha uppsikt över hunden faller hundvakter in under definitionen.

Skada som kan uppstå på hunden regleras avseende skadestånd i skadeståndslagen (här). I 2 kap. 1 § stadgas att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Djur anses juridiskt vara saker vilket gör att en skada på hunden skulle klassas som sakskada.

Vad som omfattas i ersättning för sakskada regleras i 5 kap. 7 §.

Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll