Skadeståndsansvar för ett barns vållande

FRÅGA
Hej. Min brors son har vid ett tillfälle då vi passat honom åverkat skada på en affär som vi bor granne med. Han har rispat med en sten på glasruta och även repat dörrlåset. Min fråga är om vi ska ersätta, eller om det är min bror?
SVAR

Hej,
Tack för din fråga!

Enligt 2 kap 1 § i skadeståndslagen så ansvarar man själv för skador man vållar andra, detta gäller både sakskador och personskador. Precis som du har förstått så kan undantag göras om det är barn som vållar skadan, som fallet är här. Enligt 3 kap 5 § i samma lag ska den förälder som har vårdnaden om barnet ersätta skadan. Denna skadeståndsskyldighet kan begränsas för föräldern om vissa förhållanden föreligger, exempelvis om det skulle vara oskäligt att föräldern betalar ut hela ersättningen.

Hur som helst så har du ingen skyldighet enligt lag att ersätta skadan på affären. Det är dock inte självklart att barnets föräldrar heller ska ersätta skadan i detta fall. Denna fråga beror på om skadan som barnet åverkat utgör brott enligt brottsbalkens bestämmelser.

Med vänlig hälsning,

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll