Skadeståndsansvar för bil som kör på oaktsam cyklist

FRÅGA
Körde på en cyklist när han körde på en del av övergångsstället och sneddade sedan över min körbana och körbana höger om mig, för att fortsätta rakt fram. Såg inget ljus och han var mörkklädd utan reflex. Vad räknas detta som.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna typ av skada regleras i Trafikskadelagen (1975:1410). Lagen är tillämplig då det rör sig om ett motordrivet fordon och skada till följd av trafik (1 §). Trafikskadelagen reglerar ersättning från trafikförsäkringen. Jag kommer i mitt svar utgå från att du har trafikförsäkring eftersom detta är ett måste för registrerat motorfordon.

Enligt 11 § ska trafikskadeersättning från den försäkrade utgå vid en person- eller sakskada. Den skadade cyklisten kommer alltså få betalt för sina person- och sakskador ur din trafikförsäkring. Detta är ett så kallat strikt ansvar, det spelar alltså ingen roll om detta skedde "med mening", genom oaktsamhet eller om det var en ren olyckshändelse.

12 § ger en möjlighet till jämkning, det vill säga nedsättning av skadeståndet. För jämkning av personskada krävs att den skadelidande, cyklisten, varit grovt vårdslös eller handlat med uppsåt ("med mening"). Det ska dock krävas väldigt mycket för att cyklisten ska anses vara grovt vårdslös och det är tveksam om så är fallet här. För jämkning av sakskada krävs dock bara att den skadelidande, cyklisten, genom vållande medverkat till olyckan (12 § 2 st). Detta skulle man absolut kunna argumentera för i ditt fall då cyklisten verkar ha sneddat på ett oansvarigt sätt och dessutom inte haft några cykellysen osv.

Din möjlighet att få ersättning för eventuella skador på din bil ser tyvärr desto svårare ut. Enligt 10 § 2 st ersätts bara skador på den egna bilen om det är ett annat motordrivet fordon inblandat, vilket inte verkar vara fallet i din situation.

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att cyklisten kommer att få betalt för sina skador ur din trafikförsäkring. Cyklisten får antagligen full ersättning för sina personskador och eventuellt kan sakskadorna jämkas till din fördel. Någon ersättning för eventuella skador på din bil kommer nog bli svårt att få ut.

Cyklisten skulle även kunna väcka en skadeståndstalan mot dig enligt skadeståndslagen (1972:207) istället enligt 18 § 1 st. Detta skulle dock vara till nackdel för cyklisten då det förutsätter att du har vållat skadan genom oaktsamhet, något som är svårare att bevisa. Det mest troliga är att cyklisten vill ha ersättning ur din trafikskadeförsäkring som nyss redogjorts för, eftersom detta ger ett strikt ansvar för bilförare.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (179)
2021-05-02 Behöver man ersätta skador som fanns på bil innan krock?
2021-04-03 Jag råkade backa in i en bil, vad behöver jag göra?
2021-03-17 Har jag rätt till skadestånd när jag skadats av en tunnelbanespärr?
2021-02-21 Ersättning för parkeringsskada orsakat av okänt fordon.

Alla besvarade frågor (93110)