Skadeståndsansvar för arbetstagare

FRÅGA
Är anställd på ett VVS företag och vi får arbetstelefoner, om ja råkar ha sönder mobilen under arbetstid är det jag då eller firman som ska stå för kostnaden för reparationen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetstagare kan endast bli skyldig att ersätta något som han/hon genom fel eller försummelse har sönder i tjänsten om det föreligger synnerliga skäl, 4 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL). Synnerliga skäl är ett högt krav och kan exempelvis innebära att arbetstagaren blir skadeståndsskyldig vid grövre brott, eller grovt eller upprepat vårdslöst beteende. I annat fall är det arbetsgivaren som blir ersättningsskyldig om arbetstagaren genom fel eller försummelse vållar person- eller sakskada i tjänsten, det s.k. "principalansvaret" för arbetsgivaren, se 3 kap. 1 § SkL.

Dock är skadeståndslagen dispositiv (1 kap. 1 § SkL), vilket innebär att du och arbetsgivaren kan komma överens om att andra regler ska gälla om du exempelvis har sönder din arbetstelefon. Dock får ett sådant avtal inte vara orimligt, dvs. det får inte vara alltför betungande för dig.

Sammanfattningsvis så är du förmodligen inte skyldig att stå för kostnaden för din arbetstelefon om du råkar ha sönder den, så länge det inte föreligger synnerliga skäl. Dock om det finns ett avtal mellan dig och din arbetsgivare som säger något annat så detta avtal, om det inte är orimligt, följas.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (115)
2020-10-16 Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?
2020-10-01 Arbetsgivares principalansvar
2020-09-30 Måste jag ersätta min arbetsgivare?
2020-09-22 Kan man polisanmälas för inte gett kund i butik all information gällande kreditköp?

Alla besvarade frågor (85560)