Skadeståndsanspråk mot kommun

2015-04-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej, Kommunen har beviljad oss bygglov, skriftligt hem sickad post med start besked.Vi har startat bygget, 70 % färdigt som har kostat 86000 kr hittills. En av grannarna har klagat på kommunens bygglov till länsstyrelsen och länsstyrelsen har stoppat byggandet p.g.a. fel bygglov av kommunen Staffanstorp.Vi och många med oss tycker att kommunen har skadat oss och vi vill göra skadeståndsanspråk mot kommunen, 86000 kr plus bygglov avgiften ca 2700 kr p.g.a. kommunens fel bygglov.Vi undrar om vi har rätt/chans vinna i detta ärende och vi behöver hjälp om råd, innehåll och utformning av skadeståndsanspråket mot Staffanstorpskommun i detta ärende.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 20§ så prövas ansökningar om bygglov av kommunens byggnadsnämnd. Enligt PBL 10 kap. 3§ 1p. får inte åtgärden (bygget) påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked, vilket här har skett enligt frågan.

Att bevilja bygglov är ett exempel på myndighetsutövning. I detta fall har kommunen, som jag tolkar det, vållat en ekonomisk skada för er i och med att de utfärdat ett felaktigt bygglov.

Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppstår utan samband med person- eller sakskada, detta enligt Skadeståndslagen (SkL) 1 kap. 2§. Enligt SkL 3 kap. 2§ 1p. ska kommunen ersätta ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning.

Jag anser, utifrån informationen i frågan, att ni har en chans att få rätt till skadestånd från kommunen i detta ärende. Mitt tips till er är att ta hjälp av en erfaren jurist som kan hjälpa er med att utforma skadeståndsanspråket i en stämningsansökan. Ni kan enkelt boka en tid via http://lawline.se/boka.

Viktor Wihlstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (605)
2020-06-30 Felaktig myndighetsutövning och skadestånd
2020-06-30 måste man betala skatt på skadestånd?
2020-06-29 Rätt till ersättning efter operation?
2020-06-28 Kan man få ersättning för ärr efter operation?

Alla besvarade frågor (81781)