Skadeståndsanspråk i brottmål, hur lång tid har man på sig att utfärda stämning och vem kan stå som kärande?

Hej! Jag var utsatt för ett stort bedrägeri 2018 11 10 Jag blev totalt avtrubbad och trodde min advokat gjorde vad han skulle… tydligen så nu när jag väl orkat läsa allt så står det att jag skulle yrkat för skadestånd direkt till Västmanlands tingsrätt och ange målsnummret! Är detta nu försent att ta upp? Känner mig så lurad

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Du ska inte känna dig lurad och inte heller har du förlorat dina möjligheter till att föra en talan om skadestånd! 

Din advokat kan inte stämma den tilltalade för din räkning 

För att kunna föra en process i domstol krävs det att “kärande” vilket är personen som skickar in en stämningsansökan till domstolen är 1. partsbehörig, 2. Processbehörig och 3. har en talerätt. För att en person ska ha partsbehörighet måste det handla om en fysisk person eller juridisk person som har rättigheter och skyldigheter (11 kap. 1 § första stycket Rättegångsbalken). Processbehörighet kan liknas med att ha rättslighandlingsförmåga och tillkommer det flesta fysiska personer när de fyller 18 år. Om man har förlorat sin rättsliga handlingsförmåga eller är under 18 år behöver kärande ha en ställföreträdare som kan sköta processen åt denne (11 kap. 1 § andra stycket Rättegångsbalken). Slutligen krävs det att kärande har en så kallad talerätt, vilket innebär att kärande måste vara den som tvisten avser. Exempelvis skulle inte du kunna vara kärande i ett mål som rör ett skadeståndsanspråk där ersättningen ska gå till din kompis. Däremot har du full rätt till att föra ett skadeståndsanspråk för din egen räkning. Denna regel inkluderar också advokater, så även om en advokat kan hjälpa dig i din tvist så måste du vara den som står som part i processen och vara den som yrkar till skadeståndet.  

Enskilt skadeståndsanspråk i brottmål 

Det är ganska vanligt att skadeståndsanspråk med anledning av brott tas upp i anslutning till brottmålsprocessen. Men det hindrar inte dig som målsägande från att göra ett enskilt anspråk utanför brottmålsprocessen (22 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken). Men detta kräver att vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första krävs det att skadeståndsfrågan inte redan har blivit avgjord i brottmålet, i sådana fall inträder ett så kallat rättegångshinder i detta fall benämnt som “res judicata”. Vad detta innebär att ditt anspråk redan har prövats i en lagakraftvunnen dom och således inte kan tas upp till prövning igen (17 kap. 11 § rättegångsbalken). Utöver att målet inte redan ska ha blivit prövat krävs också att anspråket inte har blivit preskriberat. Preskriptionstiden för ditt skadeståndsanspråk torde vara tio år från dagen för den skadegörande handlingen (2 § Preskriptionslagen). Så om det inte har gått tio år sen händelsen så har du fortfarande rätt att väcka en skadeståndstalan mot gärningsmannen! 

Hoppas du fick svar på din fråga!  

Vänligen, 

Alexander MogrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”