FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt05/03/2017

Skadeståndsanspråk gentemot staten för kränkning

Jag funderar på att stämma polisen och begära skadestånd. Det som hänt var att jag blev omhändertagen via LOB lagen och blev tvungen att lämna in mina vapen. Överklagade till Förvaltningsrätten där jag vann och fått tillbaks bössorna. Enormt kränkande, mått dåligt, t.om så illa att blodtrycket gick upp så nu måste jag medicinera, har även missat förra årets jaktsäsong. Blev helt utan älgkött m.m.

Så min fråga är. Vart vänder jag mig för en stämmning och vad är rimligt att begära?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först kan konstateras att polisen inte begick något brott då de beslagtog dina vapen, även om Förvaltningsrätten ansåg att själva beslutet var felaktigt. Inget åtal kan således väckas.

Skadeståndsanspråk för kränkning
Ett alternativ är att begära skadestånd enligt Skadeståndslagen (SkL) 3:2 p. 2. Enligt bestämmelsen ska staten eller en kommun ersätta skada som uppkommit på grund av att någon kränkts genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Kränkningen ska även ha varit av sådan allvarlig art som avses i SkL 2:3, d.v.s. innefattat ett angrepp mot den kränkandes person, frihet, frid eller ära.

Om kränkningen uppkom genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning
Kravet på fel eller försummelse innebär främst att arbetstagaren måste ha förfarit vårdslöst eller oaktsamt på något sätt. Beslutet grundade sig på en bedömningsfråga, varför jag anser att det är svårt att påstå att polisen handlade vårdslöst eller oaktsamt då de omhändertog dina vapen.

Om fel eller försummelse anses ha förelegat - har kränkningen innefattat angrepp mot person, frihet, frid eller ära?
Att du blivit tvungen att medicinera innebär inte att kränkningen innefattade ett "angrepp mot person". De typexempel som brukar ges är nämligen angrepp som är förenade med våld, såsom mordförsök, misshandel och våld mot tjänsteman. Det har heller inte skett en kränkning av din frihet, frid eller ära, då även de tar sikte på andra situationer. Jag anser således att din situation inte faller under en sådan kränkning som bestämmelsen avser.

Min samlade bedömning är att SkL 3:2 p. 2 inte är tillämplig och att du därmed inte skulle nå framgång med ett skadeståndsanspråk för kränkning.

Skadeståndsanspråk för förmögenhetsskada på grund av det förlorade älgköttet
Enligt SkL 3:2 p. 1 ska staten eller en kommun ersätta ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Återigen finns här krav på att skadan ska ha uppkommit genom fel eller försummelse, varför denna bestämmelse inte heller blir tillämplig.

Om du ändå vill gå vidare i frågan
Enligt min bedömning skulle du inte nå framgång med en skadeståndsansökan, då SkL 3:2 p. 1 och 2 inte är tillämpliga. Skulle du ändå välja att gå vidare i processen ska du vända dig till Justitiekanslern (JK) som reglerar skadeståndsanspråk gentemot staten. Här kan du läsa om hur du gör en skadeståndsansökan hos JK.

__________________________________________________________________________________________
Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”