Skadeståndsanspråk gentemot staten för kränkning

2017-03-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag funderar på att stämma polisen och begära skadestånd. Det som hänt var att jag blev omhändertagen via LOB lagen och blev tvungen att lämna in mina vapen. Överklagade till Förvaltningsrätten där jag vann och fått tillbaks bössorna. Enormt kränkande, mått dåligt, t.om så illa att blodtrycket gick upp så nu måste jag medicinera, har även missat förra årets jaktsäsong. Blev helt utan älgkött m.m. Så min fråga är. Vart vänder jag mig för en stämmning och vad är rimligt att begära?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först kan konstateras att polisen inte begick något brott då de beslagtog dina vapen, även om Förvaltningsrätten ansåg att själva beslutet var felaktigt. Inget åtal kan således väckas.

Skadeståndsanspråk för kränkning
Ett alternativ är att begära skadestånd enligt Skadeståndslagen (SkL) 3:2 p. 2. Enligt bestämmelsen ska staten eller en kommun ersätta skada som uppkommit på grund av att någon kränkts genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Kränkningen ska även ha varit av sådan allvarlig art som avses i SkL 2:3, d.v.s. innefattat ett angrepp mot den kränkandes person, frihet, frid eller ära.

Om kränkningen uppkom genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning
Kravet på fel eller försummelse innebär främst att arbetstagaren måste ha förfarit vårdslöst eller oaktsamt på något sätt. Beslutet grundade sig på en bedömningsfråga, varför jag anser att det är svårt att påstå att polisen handlade vårdslöst eller oaktsamt då de omhändertog dina vapen.

Om fel eller försummelse anses ha förelegat - har kränkningen innefattat angrepp mot person, frihet, frid eller ära?
Att du blivit tvungen att medicinera innebär inte att kränkningen innefattade ett "angrepp mot person". De typexempel som brukar ges är nämligen angrepp som är förenade med våld, såsom mordförsök, misshandel och våld mot tjänsteman. Det har heller inte skett en kränkning av din frihet, frid eller ära, då även de tar sikte på andra situationer. Jag anser således att din situation inte faller under en sådan kränkning som bestämmelsen avser.

Min samlade bedömning är att SkL 3:2 p. 2 inte är tillämplig och att du därmed inte skulle nå framgång med ett skadeståndsanspråk för kränkning.

Skadeståndsanspråk för förmögenhetsskada på grund av det förlorade älgköttet
Enligt SkL 3:2 p. 1 ska staten eller en kommun ersätta ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Återigen finns här krav på att skadan ska ha uppkommit genom fel eller försummelse, varför denna bestämmelse inte heller blir tillämplig.

Om du ändå vill gå vidare i frågan
Enligt min bedömning skulle du inte nå framgång med en skadeståndsansökan, då SkL 3:2 p. 1 och 2 inte är tillämpliga. Skulle du ändå välja att gå vidare i processen ska du vända dig till Justitiekanslern (JK) som reglerar skadeståndsanspråk gentemot staten. Här kan du läsa om hur du gör en skadeståndsansökan hos JK.

__________________________________________________________________________________________
Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (657)
2021-07-26 Övervakningsgarant för fallfärdigt hus
2021-07-25 Skadestånd för sakskada
2021-07-15 Behöver en skadereglerare uppge sitt efternamn till en kund?
2021-06-30 Har jag rätt till patientskadeersättning?

Alla besvarade frågor (94270)