Skadestånds möjligheter när man halkat

FRÅGA
Hej,Jag och min pojkvän var och handlade på köpcentrum i Stockholm (vill inte säga vilket här). Han halkade och vi fick veta på sjukhuset att han hade brutit lårbenshalsen. Nu ligger han på sjukhus för andra operationen och det blir inte bra. Till saken hör att dom hade bonat trapporna eller något och det inte fanns några skyltar. Det gick inte att veta att det var halt!Jag undrar vilka rättigheter min pojkvän har att få skadestånd och så. Han har varit tvungen att sjukskriva sig och ligger på sjukhuset och tjänar inga pengar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!'

Regler om skadeståndsskyldighet finner man i Skadeståndslagen [SL]. Enligt SL 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar personskada ersätta den skadan. Med personskada menas skada på person, som ett benbrott exempelvis. Alltså krävs tre saker för att man ska bli skadeståndsskyldig;

1.En skada har uppstått (personskada)

2.Det finns ett orsakssamband mellan någons agerande och skadan (vållar)

3.Agerandet i sig kan anses åtminstone vårdslöst (uppsåtligen eller av vårdslöshet)

Det paragrafen inte förtäljer är att även när man inte gör något, som man borde har gjort, kan man bli ersättningsskyldig. Detta kallar man för underlåtenhet.

I detta fall är det just det köpcentrumet inte gjort som är intressant, de har inte uppmärksammat halkrisken som finns efter att de behandlat golvet. Den underlåtenheten att agera kan anses vårdslös, med vårdslöshet menar man ett agerande som åsidosätter det av rättsordningen uppställda handlingsnormerna eller aktsamhetsnormerna. Köpcentrumet har inte gjort vad vi i allmänhet förväntar oss att de ska göra för att förhindra skador.

Vad omfattar då skadeståndsskyldigheten? Detta kan man läsa ur SL 5 kap 1 §. Dels ersättning för sjukhuskostnaderna, dels ersättning för förlorad inkomst men även ersättning för sveda och värk, även lyte och men- som ärr eller minskad funktion.

Jag råder er att ni kontaktar köpcentrumet och förklarar att ni vill ha ersättning, även att ni kontaktar ert försäkringsbolag och ser om ni har försäkring som täcker händelsen. Om ni känner att ni vill ha hjälp och stöd att föra frågan vidare har ni möjlighet att boka tid med jurist här på Lawline.

Hoppas allt löser sig!

Vänligen,

Agnes Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (95863)