Skadeståndets omfattning och giltig hävning av köp enligt köplagens mening.

2017-12-07 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Ett företag har köpt varor av mig och jag hyrde en transportfirma för att transportera dessa varor till köparen, men mottagaren vägrade ta emot varan, med anledning till ett återkallelse som aldrig godkändes enligt mig? Kan jag kräva skadestånd? Ifall jag kan kräva skadestånd kan jag kräva skadestånd för båda kostnaden av transporten och tiden det har gått åt för mig att fixa ordning röran? Vi är då båda två likgiltiga näringsidkare.
SVAR

Hejsan! Kul att du vänder dig till oss på Lawline, jag ska besvara din fråga så gott jag kan!

Aktuell lagrum blir köplag.

Du kan kräva skadestånd för båda kostnaderna för transporten och andra eventuella kostnader som den andra parten har åsamkat, KöpL 57§. Det krävs dock att säljarens återkallelse är ogiltig mot dig.

Det är dock svårt att säga eftersom köplagen är dispositiv, vilket betyder att avtal går före lagen, KöpL 3§.
Har ni ett avtal om hur återkallelse ska fungera så går det först. Branschpraxis kan även vara vägledande om det finns en väldigt stark sådan i den branschen ni är i, eller om ni har ett långt förflutna som handelspartners innan så kan det även vara vägledande.

För övrigt så kan jag beskriva köplagens grunder för återkallelse (hävning). För att en köpare (din motpart) ska kunna häva ett köp, så krävs det antingen ett betydande dröjsmål (25§ KöpL) med leverans eller ett fel i varan (39§ KöpL) från ditt håll.

1 - Fel i vara
För att det ska anses vara befogat att häva ett köp pga fel i varan så måste säljaren (du) först få chansen att avhjälpa felet, eller leverera en annan vara, 34§ KöpL. Om avhjälpning eller omleverens inte kan ske, så kan köparen häva köpet, 39§ KöpL.

2 - Dröjsmål med leverans
För att kunna häva köpet vid försenad leverans så måste det vara av väsentlig betydelse för köparen och säljaren (du) ha insikt om att det orsakar betydande problem, 25§ KöpL.


Om du inte har ansvarat för något utav dessa punkter (1 eller 2) så ska köparen inte kunna återkalla köpet i köplagens mening. Men som sagt, så är köplagen inte bestämmande om ett avtal har slagits mellan er två. För övrigt så är köprätt ett omfattande område och det jag har sagt här är relevant men jag rör endast ytan eftersom jag inte har alla omständigheter.

Jag hoppas jag kunnat hjälpa dig. Allt gott och ha en fortsatt bra vecka!

Vill du ha fortsatt rådgivning med ditt ärende så kan du fråga en fråga till, skriva på kommentarerna här nedan eller kontakt en av våra jurister!

Kontakta jurist.

Binh Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1439)
2021-11-29 Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av en begagnad bil?
2021-11-28 Vem står risken för varor som inte kommer fram?
2021-11-23 Kan köpare av min bil kräva prisavdrag eller häva köpet?
2021-11-22 Fel i begagnad vara som köpts av privatperson

Alla besvarade frågor (97419)