Skadeståndets bestämmande

2017-09-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
hejvi ligger i tvist med styrelsen i vår brf gällande en vattenskada från grannen ovanför som inträffade nov 2015, skadan är ännu ej åtgärdad och vi har sedan 1 år tillbaka inte kunnat bo i vår lgh. Grannen renoverade sitt badrum 2011 och det gjordes grovt felaktigt och ej fackmannamässigt, entreprenören hade ej f-skatt, dock var renoveringen godkänd av vår styrelse. Pga felbygget har svartmögel bildats då det konstant läckt sen 2011, när ett trycksatt vattenrör sprang läck nov2015 blev det kaos, jag har astmatiska besvär och har sedan dec 2015 påtalat att jag mått dåligt till styrelsen, även min man har utvecklat allergi.Svartmögel finns så till den grad att vi ej kan vistas i lgh. Grannen sålde sin lgh i sep 2016 trots skicket på badrummet och styrelsen och grannen valde att inte informera köparen om skicket, 3 dagar efter de flyttat in blev det åter ny vattenskada som drabbade oss, det visade sig då att badrummet i grannens lgh var direkt livsfarligt med eldragningar osv. det badrummet är nu omgjort men håller fortsatt ej fackmannamässig standard. Vi står fortsatt utan badrum och utan hem, man skall nu efter snart 2 års tid påbörja sanering och byggnad av vårt badrum. Jag undrar vad som skulle vara rimligt att kräva i skadestånd från styrelsen, kan man kräva avgiftsreducering? vi har haft 2 advokater inkopplade men utan att större framgång, upplever att man inte vill ta i såna här frågor, detta har helt tagit över våra liv, tacksam för svar/ frida
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag vill börja med att förklara vilka antaganden jag gjort utifrån din fråga, så att du bättre kan förstå svaret.

Eftersom att du ber om hjälp att fastställa själva beloppet på skadeståndskravet så antar jag att det klarlagts att styrelsen är skadeståndsskyldig. I detta fallet är skadeståndskravet riktat mot er kontraktspart och inte den som faktiskt orsakat skadan. Ett problem i dessa fall kan vara att fastställa om styrelsens godkännande av entreprenör är tillräckligt för att leda till ansvar. Det som är mest avgörande här är främst vad som är avtalat mellan er och styrelsen, vilket ansvar de åtagit sig i kontraktet.

Nu till din fråga. Den skada som uppstått i ert badrum klassificeras som en sakskada och ersätts enligt 5kap. 7§ 1p. Skadeståndslagen, och innebär ersättning för reparationskostnaderna av badrummet. De kostnader ni har haft för ersättningsbostad då ni inte kunnat bo i lägenheten är en så kallad följdskada och ersätts enligt andra punkten i samma paragraf.

När det kommer till era astmatiska besvär så betraktas dessa som personskada och ersätts enligt 5kap. 1§ Skadeståndslagen. Så länge ni inte haft några sjukvårdskostnader eller någon inkomstförlust så är det främst fråga om sveda och värk-ersättning. Ersättning i någon större utsträckning betalas ej ut, så länge det inte inneburit sjukskrivning, men rent principiellt kan ni alltså ha rätt till sådan ersättning. Skadestånd för personskada beräknas enligt Trafikskadenämndens tabell, länkad här Trafikskadenämndens tabell.

Jag förmodar att ni redan gjort det, men jag uppmanar er ändå att kontakta ert försäkringsbolag och kolla upp vilken ersättning ni kan ha rätt till därifrån. Att gå via försäkringen är oftast den snabbaste och enklaste vägen till ersättning.

Sammanfattning
Vilka ersättningsanspråk ni kan göra beror på hur stora reparationskostnaderna blir, samt vilka kostnader ni haft till följd av skadan (ersättningsbostad etc.). Vad gäller personskadorna så ges ersättning för sjukhusbesök och eventuell inkomstförlust, men kolla även i tabellen för sveda och värk.

Hoppas svaret var till hjälp!

Julia Stenslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (657)
2021-07-26 Övervakningsgarant för fallfärdigt hus
2021-07-25 Skadestånd för sakskada
2021-07-15 Behöver en skadereglerare uppge sitt efternamn till en kund?
2021-06-30 Har jag rätt till patientskadeersättning?

Alla besvarade frågor (94364)