Skadestånd vid trafikolyckor

FRÅGA
Hej, Jag var med om en trafikolycka. Mitt fordon gled på is i full fart ut i en korsning och krockade med fronten rakt in i sidan på en annan bil. Min hastighet var mellan 60-65 km/h. Krockkudden löste ej ut och jag tog hela smällen med bröstet och fick föras med ambulans till sjukhus. Bilen bogserades därefter till verkstad och gick ej att reparera, hela motorhuven var helt intryckt. Vid en frontalkollision som detta borde krockkudden av säkerhetssynpunkt ha löst ut men gjorde det ej. Kan jag stämma bilföretaget och yrka om skadestånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så tråkigt att höra om din olycka! I mitt svar kommer jag att redogöra för vad som gäller för skadestånd i samband med trafikolyckor. Jag kommer också att ge dig några förslag på vad du kan göra nu.

Vad gäller för skadestånd i samband med trafikolyckor?

När man har råkat ut för en skada som någon annan kan anses bära skulden till finns det som utgångspunkt möjlighet att kräva skadestånd och därigenom få ersättning för skadan. Oftast är det genom bestämmelserna i skadeståndslagen som man kan få rätt till skadestånd. Eftersom de skador som du har drabbats av orsakades till följd av trafik med ett motordrivet fordon är det dock bestämmelserna i trafikskadelagen som gäller i ditt fall.

Enligt bestämmelserna i trafikskadelagen har man rätt till trafikskadeersättning ur sin obligatoriska trafikförsäkring när man har skadats i samband med en trafikolycka (se 8 § trafikskadelagen). Vid personskador, alltså skador på kroppen, har man alltid rätt till trafikskadeersättning. Man kan även få ersättning för sakskador, alltså skador på t.ex. fordonet eller på kläder etc., om vissa förutsättningar är uppfyllda (se 10 och 11 § trafikskadelagen).

Situationen vid trafikskador är speciell på så sätt att ersättningen ("skadestånd") i princip alltid utgår automatiskt från ens trafikförsäkring. Vid andra typer av skador kan man själv behöva föra en skadeståndstalan i domstol för att få skadevållaren att betala ut skadeståndet.

I Sverige gäller som princip att en skada ska ersättas till så stor del att den som drabbats av skadan ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat (plus minus noll). Det betyder att man inte kan kräva dubbel ersättning för en skada. Eftersom man har rätt till ersättning genom sin trafikförsäkring för skador som orsakats i samband med trafikolyckor, finns det i princip ingen poäng med att försöka kräva "vanligt" skadestånd utöver ersättningen man får från sin trafikförsäkring. Man kan som sagt inte kräva dubbelt skadestånd.

Om man av någon anledning inte har kunnat få trafikskadeersättning från sin försäkring kan man dock välja att stämma den som är ansvarig för skadan och kräva skadestånd. Man kan också välja om man vill få trafikskadeersättning från sitt försäkringsbolag eller om man själv vill stämma den som rent faktiskt är ansvarig för skadan (se 18 § trafikskadelagen).

Vad gäller i ditt fall - kan du stämma bilföretaget?

Det är naturligtvis mycket allvarligt att krockkudden inte utlöstes när du var med om trafikolyckan. Jag antar att det skadestånd du vill kräva från bilföretaget baseras på att du inte skulle ha skadats lika allvarligt om krockkudden hade fungerat som den skulle, och att du därmed vill hålla bilföretaget ansvarigt för att dina skador blev värre än de borde ha blivit. På en sådan grund skulle man mycket väl kunna kräva skadestånd.

Eftersom du har varit med om en trafikolycka antar jag dock att du redan har fått trafikskadeersättning ur din trafikförsäkring. Trafikskadeersättningen ska täcka skador som orsakats på din kropp, men den kan också täcka skador som orsakats på t.ex. dina kläder och din bil (om vissa förutsättningar var uppfyllda).

Trafikskadeersättning beräknas på samma sätt som "vanligt" skadestånd, dvs. det hade förmodligen inte blivit någon skillnad om du valde att stämma bilföretaget istället. Själva penningsumman hade alltså blivit densamma. Av den anledningen är det nog ingen idé att försöka stämma bilföretag. Du kommer alltså, tyvärr, inte att kunna få några ytterligare pengar. I skadeståndslagen 5 kap. anges hur trafikskadeersättningen beräknas.

Om du inte har fått någon trafikskadeersättning ännu, eller om du av någon anledning inte kan få det, kan du dock väcka en skadeståndstalan mot bilföretaget i domstol. Att föra en skadeståndstalan är å andra sidan betydligt mer komplicerat och inte nödvändigtvis mer förmånligt, varför jag i första hand skulle rekommendera att du väljer att utfå trafikskadeersättning istället. Då slipper du även väldigt mycket arbete!

På konsumenternas hemsida kan du läsa mer om vilka slags skador som ersätts av din trafikförsäkring.

https://www.konsumenternas.se/forsakring/fakta/om-personskador/trafikskada

Slutligen vill jag bara nämna att det inte innebär att bilföretaget "slipper ansvara för sitt fel" om du väljer att utfå trafikskadeersättning. När ditt försäkringsbolag betalar ut trafikskadeersättning till dig får försäkringsbolaget samtidigt rätt att kräva den som orsakat skadan på pengar, vilket betyder att ditt försäkringsbolag kan stämma bilföretaget.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (162)
2020-05-16 Ansvarsutkrävande för skadad lack på bilparkering
2020-05-14 Täcker trafikförsäkringen personskador om jag lånar ut min moped?
2020-04-25 När har man rätt till ersättning för sakskada?
2020-03-31 Kan man få ersättning för stulen bil?

Alla besvarade frågor (80214)