Skadestånd vid omförsäljning av fastighet

2018-10-23 i Skadestånd
FRÅGA
Hej!Vi har sålt vår villa, fått handpenning (minus mäklararvodet som är draget). Två veckor innan inflytt får vi besked från mäklaren att köparen "ångrar" affären. Mäklaren säger att vi ska skriva på ett återgångsavtal vilket vi gör. Där står att vi kan kräva skadestånd så snart omförsäljning är klar, men nu ser det ut som att det är svårt att sälja. Kan vi kräva köparna på mäklararvodet i det här läget, eller kan vi inte göra något innan omförsäljning skett? Vad gör vi om handpenningen inte räcker till dubbelt boende innan omförsäljning sker?Mäklaren är oberoende har vi fått besked om så har egentligen mäklaren något alls att göra med den här affären längre? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör skadestånd vid utebliven försäljning av fastighet.

Skadestånd

Skadeståndet som ni till säljare har rätt till omfattar vanligtvis eventuell förlust vid omförsäljningen, extra kostnader ni kan ha haft pga. innehavet (räntor på lån, eventuella avgifter mm) samt även mäklararvodet. Om handpenningen inte täcker era dubbla kostnader för boende kan ni kräva köparen för de kostnaderna också. I det fall att ni går med vinst vid omförsäljningen kan ni inte kräva köparen på ersättning i det avseendet.

Säljaren har en allmän skyldighet att begränsa sin skada. Det innebär att vid omförsäljningen ska man göra en sedvanlig marknadsföring och visningar men om man inte får ett lika bra bud som tidigare så har säljaren ändå gjort vad den kunde. En lägre köpeskilling kan även vara motiverat för de dubbla kostnaderna som uppstår under omförsäljningen.

Mäklaren

I ert avtal med mäklaren ska det vara angivet om mäklaren har ensamrätt på försäljningen av bostaden eller inte. Om denne har det gäller det som mest i tre månader i taget. Men då ska denne fortsätta att hjälpa er med försäljningen. Och har rätt till arvode om ni hittar en annan köpare själva.

Om mäklaren inte lyckas sälja bostaden under avtalstiden får mäklaren endast begära ersättning för de kostnader som står angivna i avtalet. Givetvis kan mäklaren inte få provision på en bostad som inte blivit såld. Vad exakt som sker vid utebliven försäljning ska vara angivet i avtalet.

Avtalet

Återgång av avtal sker när en av parterna åberopar en rätt enligt ett villkor i avtalet att frånträda köpet. Det verkar inte vara fallet i er fråga och är mycket konstigt att mäklaren bad er skriva på ett sådant avtal. Vid en återgång ska prestationerna gå åter vilket betyder att säljaren ska betala tillbaka handpenningen utan någon skadeståndsskyldighet för någon av parterna. Mäklaren rätt till någon provision vid en återgång.

Det låter snarare som att köparna har hävt avtalet men utifrån din information verkar det inte finnas någon grund för det heller och då har ni rätt till skadestånd, rätt att behålla köpeskillingen.

Sammanfattning

Ni kan kräva köparen på skadeståndsanspråk efter omförsäljningen då ni vet vad det totala anspråket blir. Om ni vill får ersättning nu kan ni gå miste om en större summa.

Om handpenningen inte räcker ska ni kräva ersättning för extra kostnader som uppkommer. Kräv ersättning för alla extra utgifter ni får pga. att köparen inte fullföljde avtalet.

Det är oklart vad mäklaren har för fortsatt skyldighet för försäljningen då jag inte vet vad avtalet säger. Men det ska framgå av avtalet.

Rekommendation

Detta är ett mer komplicerat fall än det verkar och jag rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist som ser över era avtal med köparen och mäklaren. En jurist kan även hjälpa er med att framställa skadeståndsanspråk mot köparen. På Lawline har vi jurister som hjälper till i fall som dessa. De har ett timarvode på 1699 kr. Boka gärna en tid via hemsidan så blir ni kontaktade av en jurist.

Om ni skulle ha några korta uppföljande frågor når ni mig på greta.apelman@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (54)
2019-10-12 Hyresgästens ersättningsskyldighet vid skada i lägenhet
2019-07-27 Skador orsakade av hyresgäst
2019-07-02 Vad händer med handpenningen vid avtalsbrott?
2019-07-01 Vad gäller om grannar bedriver störande verksamhet? (ljud)

Alla besvarade frågor (73715)