Skadestånd vid misshandel

FRÅGA
Hej, Har blivit utsatt för misshandel och skulle vilja veta lite vad man ska begära i skadestånd. Blev ganska illa utsatt då vissa tänder pekade åt olika håll och dött, samt att käken gick av på 2 ställen så fått opperera in 2 plattor i käken för att få det hyfsat på plats. Påverkas utav det då det inte går att öppna käken som tidigare mm. Känner mig ganska besvärad utav detta då jag fick lov att ta detta med nya tränaren samt sportchef och mycket annat.. Tycker även det inte är så trevligt att gå ut på kvällarna och så.Jag undrar då vad man ska begära?då man blivit påhoppad utan att ha gjort någonting alls själv. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte framgår av din fråga om du har varit i kontakt med polisen så rekommenderar jag i första hand att du kontaktar polisen och anmäler att du blivit utsatt för misshandel. Om det finns bevisning för att misshandelsbrott har begåtts och det inte föreligger några hinder för åtal så kan detta leda till en rättegång.

Regler kring rättegång och åtal finns i Rättegångsbalken (RB). Enligt RB 22 kap. 2 § så är åklagaren skyldig att föra en skadeståndstalan parallellt med din straffrättstalan för misshandeln om du ber om detta. Detta förutsätter att din skadeståndstalan är befogad och att talan om skadestånd kan ske utan olägenhet för åklagaren. Åklagaren kan alltså åtala både för misshandeln och kräva skadestånd i samband med detta så att dessa två skilda processer sker i samband med varandra.

Skadeståndsansvar

Regler kring skadestånd finns i Skadeståndslagen (SkL). Enligt SkL 2 kap. 1 § så skall den som orsakar en personskada eller en sakskada med uppsåt (med flit) eller genom vårdslöshet (oaktsamhet) ersätta denna skada. Enligt SkL 2 kap. 3 § skall även kränkning ersättas om kränkningen sker genom ett brott som innebär ett angrepp mot person, frihet, frid eller ära. Den misshandel du beskriver är ett angrepp mot din person och du kan därför få kränkningsersättning.

Skadeståndets omfattning

Skadestånd för personskada omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt fysiskt och psykiskt lidande enligt SkL 5 kap. 1 §. Fysiskt och psykiskt lidande delas in i två delar där den ena ger ersättning för skador som inte är bestående, detta kallas ersättning för sveda och värk, vilket i ditt fall exempelvis skulle omfatta smärta för de skador som sedan läker. Den andra delen kallas ersättning för lyte och men och gäller för permanenta skador, såsom de tand- och käkskador som du beskriver. För att få lite vägledning kring hur mycket skadestånd man kan få för de permanenta skadorna så kan man utgå från Trafikskadenämndens ersättningsnivåer för lyte och men i bilaga 3, vilket du hittar här: https://www.trafikskadenamnden.se/globalassets/ersattningstabeller/2016/nya-skador/cirkular-2-2016.pdf

Ersättningen beror på vart på kroppen skadan finns och hur gammal personen är. För permanenta skador i ansiktet som är klart framträdande ligger ersättningsnivån på 23 000 kr - 31 900 kr. Beroende på hur framträdande din skada är kan du få högre ersättning.

När man beslutar om skadestånd för kränkning så görs en bedömning av hur misshandeln utförts enl. SkL 5 kap. 6 §. För att få vägledning kring hur mycket ersättning man kan få kan man utgå från Brottsoffermyndighetens referatsamling från s. 50 rörande misshandel, som du hittar här: http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Referatsamling/Aktuell%20upplaga/Referatsamling_uppdaterad_140323.pdf. Om misshandeln består av en handling, ex. ett slag mot ansiktet så ligger ersättningsnivån på 5000 kr. Om misshandel innebär flera handlingar, om det finns flera gärningsmän eller om tillhygge eller vapen har använts så blir ersättningen högre. Exempelvis flera sparkar mot någon som ligger ned ger enligt referatsamlingen en ersättning på 10 000 kr.


Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att besöka trafikskadenämndens hemsida och även brottsoffermyndighetens hemsida som jag länkat ovan, där kan du få hjälp med hur mycket ersättning du kan begära och hur du går till väga. Du kan läsa mer om stämningsansökan och processen i en domstol på http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

Behöver du mer hjälp är du välkommen att vända dig till oss på info@lawline.se eller kontakta oss på tfn 08-533 300 04.

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp!


Mvh

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (380)
2020-11-10 Hur lång tid efter brott kan man anmäla?
2020-11-07 om man spottar något i ansiktet under Coronapandemin?
2020-10-27 Vad kan straffet blir om man slår till någon?
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?

Alla besvarade frågor (86397)